Tamamlanan Tezler
Adı Soyadı Tez Konusu Danışmanı Tarih
Burak YEDEKÇİ Görsel Medyanın Alkol ve Sigara Kullanımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK 2017
Ozan YEŞİLTEPE Karaciğer Hücrelerinde in Vitro Olarak Test Edilmiş Etkin Antioksidan Bitkisel Preparatların Eldesi Doç. Dr. Dilek ODACI DEMİRKOL 2017
Emine ÖZBUNAR Haşhaş Tohumlarının Gıda Olarak Tüketilmesinden Sonra İdrarda Morfin Saptanması Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 2017
Alperay GİRİŞBAY Etil Alkol Kullanımının Doğrudan Biomarkerı Olan Etil Glukuronidin Saçta Analizine Yönelik Valide Yöntem Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 2017
Duygu ÖZKAYA Kokain ve Metabolitlerinin İnsan İdrarında Analizi Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 2016
Cemile TEKE İzmir Bornova İlçesi Sağlık Çalışanlarının Bağlanma Stilleri, Kişilik Özellikleri, Kişiler Arası Çatışma Çözme Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ 2016
Betül AKYEL Alkol Bağımlılığı Şiddeti Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK 2016
Rukiye DÖĞER Metamfetaminin ve MDMA (Ekstazi)'nın İdrar ve Saçta Kromatografik Yöntemlerle Tayini Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 2016
Melike GÜNGÖR Yasadışı Madde Tarama ve İdrar Bütünlüğü Testlerine  Hile Katma Yöntemlerinin Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 2016
Emine Müge TUNCA Denetimli Serbestlik ProgramındanYararlanan KişilerinKişilik Özelliklerinin 'Davranış inhibisyon Sistemi/Davranış Aktivasyon Sistemi'Ölçeği ve 'Eysenck Kişilik Envanteri-Gözden Geçirilmiş Kısa Formu' Üzerinden Araştırılması Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK 2016
Kader SÖNMEZ Genç Nüfusta Kullanımı Yaygın Olan Amfetamin Türevlerinin (Ekstazi) İdrarda GC-MS ile Tayini Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 2016
Sevim Berrin İNCİ Esrar Bağımlılarında Algılanan Ebeveyn Kabul Reddinin, Psikolojik Uyumları ve Yetişkindeki Yakın İlişkiler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK 2015
Shahrzad Ganji GARGARİ Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Üç Farklı Fakülte Öğrencilerinin Alkol ve Madde Bağımlılığına Yönelik Damgalamaları Prof. Dr. Yusuf ALPER 2015
Tuğba TOLUNAY Madde Kullanım Öyküsü Olan Mahkumlarda Aleksitimi ve Öfke  İfade Tarzlarının Psikiyatrik Komorbidite ile İlişkisinin İncelenmesi Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK 2015
Sevil YÖRÜK ERBEKLİ Madde Kullanım Bozuklukları Olan Fanatik Futbol Taraftarlarında Çocukluk Çağı Travması, Benlik Saygısı ve Kişilik Bozukluklarının Araştırılması Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ 2014
Gözde PINARCI Üniversite Öğrencilerinde Kumar Oynama, Patolojik Kumar Bağımlılığı ve İlişkili Karakter Özellikleri Prof. Dr. Hayriye ELBİ 2014
Melishan DEMİREL Şiddet Gören Kadınlarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Madde Kullanımının Araştırılması Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL 2014
Nurdan ÖZOLGUN KURT Meslek Lisesi Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Bilişsel Yetenek ve Dikkat Becerilerinin İncelenmesi Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL 2014
Alev AKTAŞ Profesyonel Araç Sürücülerinde Sürücü Davranışları ve Becerileri ile Alkol, Madde ve İlaç Kullanım Yaygınlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 2013
Demet HAVAÇELİĞİ ATLAM Partner İlişkilerindeki İlişki Bağımlılığının Ebeveyn Bağlanma Stilleri ve Madde Kullanımı İle İlişkisi. Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ 2013
Dilek ÖKER KELEŞ Yasa dışı madde kullanımı nedeniyle Denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulan ergen ve yetişkin bireylerin kaygı ve depresyon durumlarının değerlendirilmesi Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 2013
Fatma Dilek GÜRBÜZ Gebelikte Sigara, Alkol ve Kafein Kullanım Yaygınlığının Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 2013
Şenay GÜLER AKIN Yasadışı Madde Kullanımı Nedeniyle Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulan Ergen Ve Yetişkin Bireylerin Motivasyon Durumlarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 2013