Çerez Örnek

Publications

Seyfi Durmaz, S. Ayhan Çalışkan, Işıl Ergin, Hür Hassoy, Görkem Yararbaş, Raika Durusoy, Sigara Bırakma Hizmeti Sunumunda Halk Sağlıkçının Rolü Kursu ve Katılımcı Görüşleri (2018)Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 7;4 pp.  232-242.


Akyel, B., Kayış, H., & Yüncü, Z. (2018). Ergenlikte Beyin Gelişimi, Risk Alma Ve Bağımlılığa Yatkınlık. Turkiye Klinikleri Child Psychiatry-Special Topics, 4(2), 134-139.


Akgür Serap Annette, Aydoğdu Melike, Türkiye’de Kannabis Kullanımı, (2018)Türkiye Klinikleri Farmakoloji Özel Dergisi, 6, pp.57-61.


Aldemir E, Çelikay H, Havaçeliği Atlam D, Ögel K, Altıntoprak AE. Alcohol consumption and associated factors with alcohol consumption among university students. The Journal of Tepecik Education and Research Hospital 2018; 28(1):47-56.


Tulay Yilmaz Sengel, Emine Guler, Mustafa Arslan, Z. Pinar Gumus, Serdar Sanli, Ebru Aldemir, Huseyin Akbulut, Dilek Odaci Demirkol, Hakan Coskunol, Suna Timur, Yusuf Yagci. ‘Biomimetic-Electrochemical-Sensory-Platform’ for Biomolecule Free Cocaine Testing. Materials Science & Engineering C 90 (2018): 211–218.


Balta S., Aydogan C., Demir B., Geyik C., Çiftçi M., Guler E., Et Al.,Functional Surfaces Constructed With Hyperbranched Copolymers As Optical Imaging And Electrochemical Cell Sensing Platforms (2018) Macromolecular Chemistry And Physics, Vol.219,


Aydoğdu Melike, Döğer Rukiye, Akgür Serap Annette, New Product in Turkey Market Hemp Extract Cold Beverages, (2017) The Bulletin of Legal Medicine, vol.22, pp.97-100.


Arslan Mustafa, Yılmaz Şengel Tülay,Güler Emine,Gümüş Zinar Pınar,ALDEMİR EBRU,Akbulut Hüseyin,COŞKUNOL HAKAN,TİMUR SUNA,YAĞCI YUSUF. Double fluorescence assay via a β-cyclodextrin containing conjugated polymer as a biomimetic material for cocaine sensing. Polymer Chemistry 2017; 8: 3333–3340.


Kirbay F.O., Geyik C., Guler E., Yesiltepe O., Gumus Z.P., Odaci Demirkol D., Et Al.,Testing Of Bioactive-Nanovesicles On Hepatotoxicity Of Atypical Antipsychotics Via Digital Holography, (2017) Colloids And Surfaces B-Biointerfaces, Vol.152, Pp.289-295.


Geyik C., Guler E., Gumus Z.P., Barlas F.B., Akbulut H., Odaci Demirkol D., Et Al.,Bioconjugation And Applications Of Amino Functional Fluorescence Polymers (2017) Macromolecular Bioscience, Vol.17


Gulec Oyekcin D, Sahin EM, Aldemir E. Mental health, suicidality and hopelessness among university students in Turkey. (2017)  Asian J Psychiatr. 27;29:185-189.


G.Yararbas, B.Akyel, S.Bulunmaz, Tütün Kullanım Bozukluğunun Takip ve Tedavisinde Akıllı Telefon Uygulamasının Kullanılması: Bir Olgu Sunumu,(2017) Bağımlılık Dergisi 18(2):98-101.


S. Pogun, G. Yararbas, T. Nesil, L. Kanit, Sex Differences in Nicotine Preference (2017) Journal of Neuroscience Research 95:148–162.


Havaçeliği Atlam D, Aldemir E, Altıntoprak Ae. Prevalence of risky behaviors and relationship of risky behaviors with substance use among university students (2017) Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 30:287-298.


Atlam DH, Yüncü Z. Üniversitesi öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanım bozukluğu ve ailesel madde kullanımı arasındaki ilişki. (2017)Klinik Psikiyatri  20(3),161-170.


Yılmaz Şengel Tülay,Güler Emine,Gümüş Zinar Pınar,ALDEMİR EBRU,COŞKUNOL HAKAN,Akbulut Hüseyin,Göen Çolak Demet,Cianga Ioan,Yamada Shuhei,TİMUR SUNA,Endo Takeshi,YAĞCI YUSUF. An İmmunoelectrochemical Platform For The Biosensing Of ‘Cocaine Use’ (2017)  Sensors And Actuators B: Chemical 246: 310–318.


Döğer Rukiye, Erdem Yayayürük Aslı, Ünlüsayin Koç Pelin, Aydemir Nihat., Akgür Serap Annette, False Positivity For Marijuana İn İmmunoassay Analysis Due To Efavirenz Use: A Case Report (2016) Romanian Journal Of Legal Medicine, Pp.135-137.


D.S.Kaylı, G.Yararbaş Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara İçme Durumları(2016) Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(5):134-138.


Aldemir, E., Akyel, B., Keskin Gokcelli, D., Celikay, H., Altintoprak, A. E., & Coskunol, H. (2016). A controlled study of sexual function in men with cannabis use disorder: a brief report. Journal of Substance Use, 1-4.


Guler E, Bozokalfa G, Demir B, Gumus ZP, Guler B, Aldemir E, Timur S, Coskunol H. An aptamer folding-based sensory platform decorated with nanoparticles for simple cocaine testing (2016) Drug Test Anal.


Guler E., Akbulut H., Geyik C., Yilmaz T., Gumus Z.P., Barlas F.B., Et Al.,Complex Structured Fluorescent Polythiophene Graft Copolymer As A Versatile Tool For Imaging, Targeted Delivery Of Paclitaxel, And Radiotherapy (2016) Biomacromolecules, Vol.17, Pp.2399-2408.


Guler B., Akbulut H., Geyik C., Barlas F.B., Odaci Demirkol D., Coşkunol H., Et Al.,Functional Poly(P-Phenylene)S As Targeting And Drug Carrier Materials (2016) International Journal Of Polymeric Materials, Vol.65, Pp.653-659.


Guler B., Akbulut H., Barlas F.B., Geyik C., Odaci Demirkol D., Senisik A.M., Et Al.,Poly(P-Phenylene) With Poly(Ethylene Glycol) Chains And Amino Groups As A Functional Platform For Controlled Drug Release And Radiotherapy, Macromolecular Bioscience, (2016) Vol.16, Pp.730-737.


Bozokalfa G, Akbulut H, Demir B, Guler E, Gumus ZP, Odaci Demirkol D, Aldemir E, Yamada S, Endo T, Coskunol H, Timur S, Yagci Y. Polypeptide Functional Surface for the Aptamer Immobilization: Electrochemical Cocaine Biosensing. (2016) Anal Chem. 88(7):4161-7.


Demir B, Yılmaz T, Guler E, Gumus ZP, Akbulut H, Aldemir E, Coskunol H, Goen Colak D, Cianga I, Timur S, Yagci Y. Polypeptide with electroactive endgroups as sensing platform for the abused drug 'Methamphetamine' by bioelectrochemical method. (2016)Talanta 161:789-796.


Aldemir E, Akdeniz F, Işıklı S, Keskinöz Bilen N, Vahip S. Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Üreme ve Cinsel İşlevler:Uzmanlaşmış Bir Duygudurum Bozuklukları Kliniği Verileri (2016) Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 29: 67-75.


Aldemir E, Coskunol H, Kilic M, Sert I. Treatment of opioid dependence with buprenorphine/naloxone after liver transplantation: Report of two cases. (2016) Transplantation Proceedings 48(8): 2769-2772.


Yilmaz T, Guler E, Gumus ZP, Akbulut H, Aldemir E, Coskunol H, Goen Colak D, Cianga I, Yamada S, Timur S, Endo T, Yagci Y. Synthesis and application of a novel polyL-phenylalanine electroactive macromonomer as matrix for the biosensing of ‘Abused Drug’ model, (2016) Polymer Chemistry,7: 7304-7315.


Yararbaş G, Atlam DH. Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde Sigara Kullanımına Yönelik Görüş ve Tutumun Değerlendirilmesi(2015)  Ege Tıp Dergisi 54 (3): 114-119.


Atlam DH, Yüncü Z, Totan T. İlişki Bağımlılığı Ölçütlerinin Rasch Modeliyle Değerlendirilmesi (2015) Bağımlılık Dergisi, 16(1), 18-25.


Aldemir E., Akyel B. Altıntoprak AE. Aydın R,Coşkunol H.  LPG Dependence after a Suicide Attempt (2015) Case Rep Psychiatry.


Aldemir E, Altıntoprak AE, Coşkunol H. Pregabalin Bağımlılığı: Olgu Sunumu. Turk Psikiyatri Derg, 2015; 26(3): 217-220.


Oyman Eyrilmez, G., Doran, S., Murtezi, E., Demir, B., Odaci Demirkol, D., Coskunol, H., Timur, S., Yagci, Y., Selective Cell Adhesion and Biosensing Applications of Bio-Active Block Copolymers Prepared by CuAAC/Thiol-ene Double Click Reactions (2015) Macromolecular Bioscience, 15 (9), pp. 1233-1241.


Gumus, Z.P., Guler, E., Demir, B., Barlas, F.B., Yavuz, M., Colpankan, D., Senisik, A.M., Teksoz, S., Unak, P., Coskunol, H., Timur, S., Herbal infusions of black seed and wheat germ oil: Their chemical profiles, in vitro bio-investigations and effective formulations as Phyto-Nanoemulsions (2015) Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 133, pp. 73-80.


Guler, E., Akbulut, H., Bozokalfa, G., Demir, B., Eyrilmez, G.O., Yavuz, M., Demirkol, D.O., Coskunol, H., Endo, T., Yamada, S., Timur, S., Yagci, Y., Bioapplications of Polythiophene-g-Polyphenylalanine-Covered Surfaces (2015) Macromolecular Chemistry and Physics, 216 (18), pp. 1868-1878.


Altintoprak, A.E., Evren, E.C., Aydemir, Ö., Yapici-Eslek, A., Can, Y., Mutlu, E., Tokuçoğlu, L., Deveci, A., Coşkunol, H., Reliability and validity study of the Turkish version of the clinical opiate clinical scale [Klinik opiyat yoksunluk ölçeği (clinical opiate withdrawal scale-cows) Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliği] (2015) Noropsikiyatri Arsivi, 52 (1), pp. 89-94.


Un, R.N., Barlas, F.B., Yavuz, M., Ag Seleci, D., Seleci, M., Gumus, Z.P., Guler, E., Demir, B., Can, M., Coskunol, H., Timur, S., Phyto-niosomes: In vitro assessment of the novel nanovesicles containing marigold extract (2015) International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 64 (17), pp. 927-937.


Ağ Şeleci, D., Gümüş, Z.P., Yavuz, M., Şeleci, M., Bongartz, R., Stahl, F., Coşkunol, H., Timur, S., Scheper, T., A case study on in vitro investigations of the potent biological activities of wheat germ and black cumin seed oil (2015) Turkish Journal of Chemistry, 39 (4), pp. 801-8012.


Geyik, C., Ciftci, M., Demir, B., Guler, B., Ozkaya, A.B., Gumus, Z.P., Barlas, F.B., Odaci Demirkol, D., Coskunol, H., Timur, S., Yagci, Y., Controlled release of anticancer drug Paclitaxel using nano-structured amphiphilic star-hyperbranched block copolymers (2015) Polymer Chemistry, 6 (30), pp. 5470-5477.


Kesik, M., Demir, B., Barlas, F.B., Geyik, C., Cevher, S.C., Odaci Demirkol, D., Timur, S., Cirpan, A., Toppare, L., A multi-functional fluorescent scaffold as a multi-colour probe: design and application in targeted cell imaging (2015) RSC Advances, 5 (101), pp. 83361-83367.


Guler, E., Barlas, F.B., Yavuz, M., Demir, B., Gumus, Z.P., Baspinar, Y., Coskunol, H., Timur, S., Bio-active nanoemulsions enriched with gold nanoparticle, marigold extracts and lipoic acid: In vitro investigations (2014) Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 121, pp. 299-306.


Oyman, G., Geyik, C., Ayranci, R., Ak, M., Odaci Demirkol, D., Timur, S., Coskunol, H., Peptide-modified conducting polymer as a biofunctional surface: Monitoring of cell adhesion and proliferation (2014) RSC Advances, 4 (96), pp. 53411-53418.


Demir, B., Barlas, F.B., Guler, E., Gumus, P.Z., Can, M., Yavuz, M., Coskunol, H., Timur, S., Gold nanoparticle loaded phytosomal systems: Synthesis, characterization and in vitro investigations (2014) RSC Advances, 4 (65), pp. 34687-34695.


Geyik, C., Evran, S., Timur, S., Telefoncu, A., The covalent bioconjugate of multiwalled carbon nanotube and amino-modified linearized plasmid DNA for gene delivery (2014) Biotechnology Progress, 30 (1), pp. 224-232.


Tezcanli Kaymaz, B., Altintoprak, A.E., Kayahan, B., Aktan, C., Coşkunol, H., Kosova, B., Investigating the effect of brain derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism upon alcoholism tendency in Turkish alcohol dependents [Türk alkol bağimlilarinda beyin kaynakli nörotrofik faktör Val66Met polimorfizminin alkol bağimliliğina yatkinlik üzerine etkisinin araştirilmasi] (2013) Anadolu Psikiyatri Dergisi, 14 (1).


Altintoprak, A.E., Özel, I., Eyigör, C., Uyar, M., A multidisciplinary approach to addiction developed in a patient receiving chronic pain treatment with fentanyl [Fentanil ile kronik ağri{dotless} tedavisi gören bir hastada gelişen bağimliliğa multidisipliner yakşalım],(2013) Journal of Neurological Sciences, 30 (3), pp. 573-578.


Scherer, M., Trenz, R.C., Harrell, P., Altintoprak, E., Mancha, B., Latimer, W.W., Desistance from problematic alcohol use without treatment among active heroin and cocaine users (2013) Addiction Research and Theory, 21 (3), pp. 227-234.


Kayahan, B., Kaymaz, B.T., Altintoprak, A.E., Aktan, C., Veznedaroğlu, B., Kosova, B., The lack of association between catechol-O-methyltransferase (COMT) Val108/158Met and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) Val66Met polymorphisms and schizophrenia in a group of Turkish population (2013) Neurology Psychiatry and Brain Research, 19 (3), pp. 102-108.


Ertaş, H., Öztürk, P., Erdem, A., Akpolat, O., Akgür, S.A., Ertaş, F.N. Gas chromatographic analysis of alcohols in blood with a chemometric approach (2013) Analytical Methods, 5 (19), pp. 5172-5178.


Uzbay, T., Parlakpinar, H., Akdag, E., Celik, T., Yararbas, G., Ulusoy, G., Acet, A., Kose, A., Kayir, H., Chronic melatonin treatment reverses disruption of prepulse inhibition in pinealectomized and pinealectomized-plus-ovariectomized rats (2013) Behavioural Brain Research, 239 (1), pp. 1-7.


Karadag, M., Geyik, C., Demirkol, D.O., Ertas, F.N., Timur, S., Modified gold surfaces by 6-(ferrocenyl)hexanethiol/dendrimer/gold nanoparticles as a platform for the mediated biosensing applications (2013) Materials Science and Engineering C, 33 (2), pp. 634-640.


Altintoprak, A.E., Kayahan, B., Tezcanli, B., Kosova, B., Coşkunol, H., Catechol-O-methyltransferase Val108/158Met gene and alcoholism in Turkish subjects [Türk olgularda katekol-O-metiltransferaz Val108/158Met gen polimorfizmi ve alkolizm] (2012) Turkish Journal of Medical Sciences, 42 (2), pp. 289-297.


Aktas, E.O., Kocak, A., Senol, E., Celik, H.A., Coskunol, H., Berdeli, A., Aydin, H.H., Determination of the effects of Alcohol Dehydrogenase (ADH) 1B and ADH1C polymorphisms on alcohol dependence in Turkey (2012) Science and Justice, 52 (1), pp. 58-61.


Akgür, S.A., Erdem, A., Coşkunol, H., Legal workplace policies for drugs and alcohol in Turkey (2012) Drug Testing and Analysis, 4 (2), pp. 74-75.


Oktem, G., Uysal, A., Oral, O., Sezer, E.D., Olukman, M., Erol, A., Akgur, S.A., Bilir, A., Resveratrol attenuates doxorubicin-induced cellular damage by modulating nitric oxide and apoptosis (2012) Experimental and Toxicologic Pathology, 64 (5), pp. 471-479.


Aldemir, E., Akdeniz, F., Altay, A.B., Arici, S., Umul, M., Aydin, H.H., Çelebisoy, M., Vahip, S., Valproate-associated reproductive hormone abnormalities: Do bipolar men have the same risk as epileptic men? (2012) Turk Psikiyatri Dergisi, 23 (4), pp. 223-228.


Aldemir, E., Baris, A., Akdeniz, F., Arici, Åž., Umul, M., Öztürk, U., Aydin, H.H., Çelebisoy, M., Vahip, S. Abnormal semen parameters in bipolar men treated with valproate (2012) Turk Psikiyatri Dergisi, 23 (2), pp. 145-146.


Mandiracioglu, A., Akgur, S., Kocabiyik, N., Sener, U., Evaluation of neuropsychological symptoms and exposure to benzene, toluene and xylene among two different furniture worker groups in Izmir (2011) Toxicology and Industrial Health, 27 (9), pp. 802-809.


Akgür, S.A., Ertas, H., Altntoprak, A.E., Ozkan, M., Kitapcoglu, G., Prevalence of alcohol in blood samples from traffic accident cases in Turkey (2011) American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 32 (2), pp. 136-139.


Nesil, T., Yararbas, G., Mola, G., Kanit, L., Pogun, S., Previous chronic exposure eliminates the conditioning effect of nicotine in rats (2011) Brain Research Bulletin, 85 (6), pp. 339-345.


Yararbas, G., Pogun, S., Tamoxifen and mifepriston modulate nicotine induced conditioned place preference in female rats (2011) Brain Research Bulletin, 84 (6), pp. 425-429.


Yuksel, M., Akin, M., Geyik, C., Demirkol, D.O., Ozdemir, C., Bluma, A., Höpfner, T., Beutel, S., Timur, S., Scheper, T., Offline glucose biomonitoring in yeast culture by polyamidoamine/ cysteamine-modified gold electrodes (2011) Biotechnology Progress, 27 (2), pp. 530-538.


Tokucoglu, L., Altintoprak, A.E., Epidemiology of alcohol, tobacco and substance use (2010) Suicidal Behavior in Alcohol and Drug Abuse and Dependence, pp. 3-11.


Altintoprak, A.E., Pharmacological treatment of alcohol, tobacco and substance use (2010) Suicidal Behavior in Alcohol and Drug Abuse and Dependence, pp. 137-168.


Altintoprak, A.E., Ünal, E., Bayrakçi, A., Gülseren, Åž., Coşkunol, H., Does quetiapine have an addiction potential? [Ketiyapin bağimlilik mi yapiyor?] (2010) Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11 (1), pp. 76-78.


Yüncü, Z., Başay, B.K., Altintoprak, E., Coşkunol, H., Aydin, C., HAV prevalence in substance using adolescents [Madde kullanim bozukluğu olan ergenlerde HAV sıklığı] (2010) Yeni Symposium, 48 (1), pp. 40-48.


Yararbas, G., Keser, A., Kanit, L., Pogun, S.,Nicotine-induced conditioned place preference in rats: Sex differences and the role of mGluR5 receptors (2010) Neuropharmacology, 58 (2), pp. 374-382.


Akin, M., Yuksel, M., Geyik, C., Odaci, D., Bluma, A., Höpfner, T., Beutel, S., Scheper, T., Timur, S.,Alcohol biosensing by polyamidoamine (PAMAM)/cysteamine/alcohol oxidase-modified gold electrode (2010) Biotechnology Progress, 26 (3), pp. 896-906.


Altintoprak, A.E., Ersel, M., Bayrakci, A., An unusual suicide attempt: A case with psychosis during an acute porphyric attack (2009) European Journal of Emergency Medicine, 16 (2), pp. 106-108.


Erermiş, S., Bellibaş, E., Özbaran, B., Büküşoğlu, N.D., Altintoprak, E., Bildik, T., Çetin, S.K.,Temperamental characteristics of mothers of preschool children with separation anxiety disorder (2009) Turk Psikiyatri Dergisi, 20 (1), pp. 14-21.


Pogun, S., Yararbas, G., Sex differences in nicotine action (2009) Handbook of Experimental Pharmacology, 192, pp. 261-291.


Aldemir, E., Akdeniz, F., Effects of valproate on male reproductive functions [Valproatin erkek ureme işlevleri uzerine etkisi.] (2009) Türk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, 20 (4), pp. 376-384.


Akdeniz, F., Aldemir, E., Vahip, S., The role of low-dose pramipexole in the treatment of treatment-resistant bipolar depression: A case report (2009) Turk Psikiyatri Dergisi, 20 (1), pp. 94-98.


Akgür, S.A., Altintoprak, A.E., Yüncü, Z., Çoşkunol, H., The determination of non-alcoholic substance use in drivers: Why? How? Where? [Sürücülerde alkol dışı madde kullaniminin saptanmasi: Neden? Nasil? Nerede?] (2008) Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 18 (3), pp. 201-207.


Altintoprak, A.E., Zorlu, N., Coskunol, H., Akdeniz, F., Kitapcioglu, G., Effectiveness and tolerability of mirtazapine and amitriptyline in alcoholic patients with co-morbid depressive disorder: A randomized, double-blind study (2008) Human Psychopharmacology, 23 (4), pp. 313-319.


Altintoprak, E., Annette Akgür, S., Yüncü, Z., Sertöz, O.O., Coşkunol, H.,[Alcohol use-related problems in women]. [Kadinlarda alkol kullanimi ve buna bağlı sorunlar.] (2008) Türk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, 19 (2), pp. 197-208.


Sertöz, Ö.Ö., Doğanavşargil, G.Ö., Noyan, M.A., Altintoprak, E., Elbi, H., Accuracy rates of recognition of psychiatric disorders by nonpsychiatry specialists in a consultation-liaison service of a university hospital [Bir üniversite hastanesi konsültasyon liyezon servisinde psikiyatrik hastaliklarin psikiyatri dışı hekimlerce doğru taninma oranlari] (2008) Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 18 (4), pp. 288-295.


Akgür, S.A., Veral, A., Ege, B., Adult respiratory distress syndrome in human organophosphate poisoning cases (2008) Toxicological and Environmental Chemistry, 90 (3), pp. 493-499.


Bora, E., Vahip, S., Akdeniz, F., Ilerisoy, H., Aldemir, E., Alkan, M., Executive and verbal working memory dysfunction in first-degree relatives of patients with bipolar disorder (2008) Psychiatry Research, 161 (3), pp. 318-324.


Gozen, O., Balkan, B., Yararbas, G., Koylu, E.O., Kuhar, M.J., Pogun, S., Sex differences in the regulation of cocaine and amphetamine-regulated transcript expression in hypothalamic nuclei of rats by forced swim stress (2007) Synapse, 61 (7), pp. 561-568.


Altintoprak, A.E., Sertöz, Ö.Ö., Coşkunol, H.,Antidepressant-discontinuation induced mania: A case report and review of the literature [Antidepresan kesilmesinin neden olduğu mani: Bir olgu ve literatürün gözden geçirilmesi] (2006) Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 16 (4), pp. 245-251.


Balkan, B., Gozen, O., Yararbas, G., Koylu, E.O., Akinturk, S., Kuhar, M.J., Pogun, S., CART expression in limbic regions of rat brain following forced swim stress: Sex differences (2006) Neuropeptides, 40 (3), pp. 185-193.


Saylam, C., Coskunol, H., Orientation lesson in anatomy education (2005) Surgical and Radiologic Anatomy, 27 (1), pp. 74-77.


Altintoprak, A.E., Erol, A., Koturoğlu, G., Gönül, A.S., The effects of atypical antipsychotics on woman's fertility and pregnancy: Case report [Atipik antipsikotiklerin kadin fertilitesi ve gebelik üzerine etkileri: Olgu sunumu] (2005) Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 15 (4), pp. 182-186.


Ercan, E.S., Kutlu, A., Varan, A., Çikoǧlu, S., Coşkunol, H., Bayraktar, E., Olanzapine treatment of eight adolescent patients with psychosis (2004) Human Psychopharmacology, 19 (1), pp. 53-56.


Kanit, L., Koylu, E.O., Yararbas, G., Furedy, J.J., Pogun, S.,The effect of nitric oxide synthase inhibition on cognitive ability and strategies employed for place learning in the water maze: Sex differences (2003) Brain Research Bulletin, 62 (2), pp. 151-159.


Ercan, E.S., Coşkunol, H., Varan, A., Toksöz, K. Childhood attention deficit/hyperactivity disorder and alcohol dependence: A 1-year follow-up (2003) Alcohol and Alcoholism, 38 (4), pp. 352-356.


Akgür, S.A., Öztürk, P., Yemişcigil, A., Ege, B. Rapid communication: Postmortem distribution of organophosphate insecticides in human autopsy tissues following suicide (2003) Journal of Toxicology and Environmental Health - Part A, 66 (23), pp. 2187-2191.


Akgür, S.A., Öztürk, P., Solak, I., Moral, A.R., Ege, B. Human serum paraoxonase (PON1) activity in acute organophosphorous insecticide poisoning (2003) Forensic Science International, 133 (1-2), pp. 136-140.


Duman, E., Akgür, S.A., Öztürk, P., Sen, F. Fatal poisonings in the Aegean region of Turkey (2003) Veterinary and Human Toxicology, 45 (2), pp. 106-108.


Coşkunol, H., Gökden, O., Ercan, E.S., Bayraktar, E., Tuğlular, I., Saygili, R., Long-term efficacy of sertraline in the prevention of alcoholic relapses in alcohol-dependent patients: A single-center, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study (2002) Current Therapeutic Research - Clinical and Experimental, 63 (11), pp. 759-771.


Akgür, S.A., Öztürk, P., Kurtulmuş, Y., Karali, H., Ertürk, S., Medicolegal aspects of blood-urine toluene and urinary ortho-cresol concentrations in toluene exposure (2001) Turkish Journal of Medical Sciences, 31 (5), pp. 415-419.


Akgür, S.A., Öztürk, P., Sözmen, E.Y., Delen, Y., Tanyalçin, T., Ege, B., Paraoxonase and acetylcholinesterase activities in humans exposed to organophosphorous compounds (1999) Journal of Toxicology and Environmental Health - Part A, 58 (8), pp. 469-474


Duvarci, I., Varan, A., Coşkunol, H., Ersoy, M.A., DSM-IV and the South Oaks Gambling Screen: Diagnosing and Assessing Pathological Gambling in Turkey (1997) Journal of Gambling Studies, 13 (3), pp. 193-206.


Angus, D.C., Pretto, E.A., Abrams, J.I., Ceciliano, N., Watoh, Y., Kirimli, B., Comfort, L.K., Safar, P., Ricci, E.M., Çertug, A., Coskunol, H., Veznedaroglu, B., Arar, E., Sungur, M., Epidemiologic assessment of mortality, building collapse pattern, and medical response after the 1992 earthquake in Turkey (1997) Prehospital and Disaster Medicine, 12 (3), pp. 49-58.


Ülker, S., AkgÜr, S., Evinç, A., Soykan, N., Koşay, S., Platelet aggregation and atrial natriuretic peptide (1995) General Pharmacology, 26 (6), pp. 1409-1412.


Ulker, S., Askar, F.Z., Akgur, S., Discigil, B., Evinc, A., Kosay, S., Direct Vasodilator Effect Of Propofol On İsolated Rabbit Vessels [Propofolun Izole Tavsan Damarlarında Dırekt Vazodılator Etkısı] (1994) Turk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, 22 (4), Pp. 180-184.


 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY