Çerez Örnek
canlı destek

Yayınlar

AKADEMİSYENLERİMİZİN KURUMUMUZDA ÇALIŞTIĞI DÖNEMDEKİ YAYINLARI

 

2022

ULAKBİM’DE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

ATAN Y, KIRLI U. Ilk Atak Psikoz ile Tanı Alan Fahr Sendromu: Olgu Sunumu, (2022), Van Med J, vol.29(1),pp.133-135.

 

2021

SCI, SSCI, SCI-E İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

AYDOĞDU M. , ASLAN R. , CAN Ö. , ALTUNCI Y. A. , AKGÜR S. A., Evaluation of substance use in İzmir during the COVID-19 pandemic, (2021), JOURNAL OF SUBSTANCE USE, (SSCI).

AYDOĞDU M. , ORAL  S., AKGÜR S. A. The impact of creatinine reference value: Normalization of urinary drug concentrations,( 2021), Journal Of Forensic Sciences, vol.66, pp.1855-1861. (SCI).

ATASOY  A., DAĞLIOĞLU N., GÖREN İ. E. , GİRİSBAY A., ASLAN R. , AKGÜR S. A., Determination of synthetic cannabinoids in randomly urine samples collected from probationers in Turkey, (2021), Forensic Sciences International, vol.322,(SCI).

AYDOĞDU M. , AKGÜR S. A., Urine drug-testing tampering approaches: Turkish probationers, (2021),Medicine Science and The Law, vol.61(1),pp.6-13,(SCI).

ALTUNCI Y. A. , AYDOĞDU M. , AÇIKGÖZ E., GÜVEN  U., DUKAĞAÇ  F., ATASOY  A., et al., New Psychoactive Substance 5-MeO-MiPT In vivo Acute Toxicity and Hystotoxicological Study, (2021), Balcan Medical Journal, vol.38(1),pp.34-42,(SCI).

ASLAN R. , EMEN E., AKGÜR S. A., An Ignorable Stage in Forensic Toxicological Analysis: Wrong Results without Interpretation,(2021),vol.3, pp.18-28.

HASSOY  H. , ERGİN  I.  YARARBAS G.  Trends in socioeconomic inequalities in smoking in Turkey from 2008 to 2016., (2021), BMC public health, vol.21(1), pp.2128, (SCI).

ALDEMİR E.   AKYEL B.  HAVAÇELİĞİ ATLAM D., Resilience and childhood trauma in a substance-dependent sample: A cross-sectional, controlled study, (2021), Journal of Substance Use, (SSCI).

KIRLI  U. , BİNBAY İ. T. , ALPTEKİN K., KAYAHAN  B. , ELBİ H., 1. The Relationship between Alcohol-Cannabis Use and Stressful Events with the Development of Incident Clinical Psychosis in a Community-Based Prospective Cohort,(2021), Türk Psikiyatri Dergisi, vol.32(34), pp.235-245. (SSCI)

IŞIK M.  KIRLI U.  ÖZDEMİR  PG. , Mental Health of Health Care Providers in COVID-19 Pandemic, (2021), Turkish Journal of Psychiatry. vol.32(4), pp.225-234. (SSCI)

ÇAKIR KIRLI  M., KIRLI U., The Impact of Restarting the High-Risk Procedures for Covid-19 Infection in Dental Practice on the Anxiety of Dental Employees: A Study with Repeated Measures. (2021), Niger J Clin Pract. vol.24(9), pp. 1391-1396. (SCI-E)

KIRLI  U, ALPTEKİN K. Şizofreni Tedavisinde Akut ve Sürdürüm Döneminde İlaç Tedavisi (Derleme), (2021), Arch Neuropsychiatry, vol.58(1), pp.17−23. (SCI-E)

KIRLI U, BİNBAY T, ALPTEKİN K. et al., Toplum Tabanlı Bir Örneklemin İleriye Dönük İzleminde, Alkol-Esrar Kullanımının ve Stresli Yaşam Olaylarının Klinik Psikoz Gelişimi ile İlişkisi. (2021), Türk Psikiyatri Dergisi, vol. 24, pp.342-349.(SSCI)

 

DİĞER İNDEKSLERCE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

ÖZDEMİR  PG, KIRLI U, ASOĞLU M. Investigation of the Associations between Posttraumatic Growth, Sleep Quality and Depression Symptoms in Syrian Refugees. (2021), Eastern Journal of Medicine, vol.26(2), pp.265-272.

ACAR S., BOSTANCI DEMİRCİ H., KAYLI D., YARARBAŞ G., Investigating The Symptoms of Post Traumatic Stress Disorders In The Individuals Who Use Alcohol And Cigarette During the COVID- 19 Pandemic, vol.12(3), pp. 254-265 (2021), Klinik Psikoloji Dergisi.

 

2020

ESCI INDEKSLERİNCE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

ALDEMİR E. , DOGER R. , AYDOGDU M. , AKYEL B. , ATLAM  D. H. , AKGUR S. A., Cannabis, medical use and related policies reflections on society, Klinik Psikiyatri Dergisi-Turkish Journal Of Clinical Psychiatry, (2020),Vol.23(2),pp.204-213,(ESCI)

 

DİĞER İNDEKSLERCE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

YÜCEL İ. D. , YARARBAŞ G. , YÜNCÜ Z. , AYDIN B., Use of Virtual Reality Tecnology for Rehabilitatior of Drug Addiction, (2020), International Corrections&Prisons Association

HAVAÇELİĞİ ATLAM D. , KAYLI D., YARARBAŞ G., Elektronik Sigara Kullanımına Yönelik Tutum ve Kullanım Özellikleri: İzmir Örneklemi,(2020), Bağımlılık Dergisi, vol.21(4), pp.297-307

 

2019

SCI, SSCI, SCI-E İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

OZBUNAR  E., AYDOĞDU M. , DÖĞER R. , BOSTANCİ  H. I. , KORUYUCU M. , AKGÜR S. A., Morphine Concentrations in Human Urine Following Poppy Seed Paste Consumption,(2019), Forensic Sciences International, Vol.295, pp.121-127,(SCI).

 

ESCI INDEKSLERİNCE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

YARARBAS  G. , ALTUNER  O. G. , YILMAZ  C., KELES  D. O. , TURGUT C. B. , YÜKSEL K., Determination and Evaluation of Smoking Status of Individuals Under Probation,(2019), Addicta-The Turkish Journal On Addictions vol.6, pp.215-243 (ESCI).

ACAR S., KAYLI D., YARARBAŞ G., Sigara Kullanan, Sigara Bırakma Tedavisi Alan ve Sigara Kullanmayan Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Bakımından Karşılaştırılması,(2019), Addicta-The Turkish Journal On Addictions. vol.6(3), pp.539-566 (ESCI).

ULAKBİM’DE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

ŞEKER F. D. , AYDOĞDU M. , AKGÜR S. A., Gebelerde Sigara ve Kafein Kullanımının Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile İlişkisi, (2019), Bağımlılık Dergisi, vol.20., pp.21-31.

AKTAŞ A., DÖĞER R. , AKGÜR S. A., The Evaluation of Driver Behaviors and Skills Relation with Consumption of Alcohol, Drug Abuse and Medicine in Professional Drivers,(2019),  The Bulletin of Legal Medicine, vol.24, pp.100-107.

 

DİĞER İNDEKSLERCE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

KARABULUT D. Y. , AYDOĞDU M. , AKGÜR S. A., Kişisel Bakım Ürünlerinin Kullanımı Sonrası Nefeste Alkol Saptanması, (2019), Adli Bilimler ve Suç Araştırmaları Dergisi, vol.1(1), pp.22-35.

HAVAÇELİĞİ ATLAM D. , COŞKUNOL H., Madde Kullanım Bozukluğu Olanlara Yapılan Toplumsal Damgalamayı Azaltmada Bir Müdahale Programının Sonuçları, (2019),  Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi,vol.1(1), pp.43-46.

2018

SCI, SSCI, SCI-E İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

YORUK C., YARARBAS G., A Study on Nicotine Dependency Levels of Smoking University Students Depending On Socio-Demographic Features, and Smoking Habits (2018), Tobacco Induced Diseases, vol.16, pp.30,(SCI).

KARAKAS E., ZUMBUL  A., BALATACİ T., DURUSOY  R., YARARBAS G. , BASOĞLU O., et al., Smoking status of medical students at Ege University: A cross-sectional survey of 1040 students in 2018, (2018), Tobacco Induced Diseases, vol.16, pp.36-37, (SCI).

ERGİN I. , MANDIRACIOĞLU A. , DURMAZ S. , KARAKUŞ H., ÇALIŞKAN S. A. , YARARBAŞ G. , et al., Smoke-free Ege: An attempt for an integrative prevention strategy for tobacco control at a University setting, (2018), Tobacco Induced Diseases, vol.16, pp.9, (SCI).

ALTINTOPRAK A. E. , AKGÜR S. A. , YÜNCÜ Z. , ÖNEN SERTÖZ Ö. , COŞKUNOL H., Alcohol Use Related Problems in Woman, (2008), Turk Psikiyatri Dergisi,(SSCI).

ULAKBİM’DE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

DURMAZ S., ÇALIŞKAN S. A. , ERGİN I. , HASSOY H. , YARARBAŞ G. , DURUSOY ONMUŞ İ. R., Sigara Bırakma Hizmeti Sunumunda Halk Sağlıkçının Rolü Kursu ve Katılımcı Görüşleri,(2018), Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.27, pp.243-250.

AKGÜR S. A. , AYDOĞDU M., Türkiye’de Kannabis Kullanımı, (2018),  Turkiye Klinikleri J. Pharmacol-Special Topics, vol.6, pp.57-61.

ALDEMİR E. , ÇELİKAY H., HAVAÇELİĞİ ATLAM D. , ÖGEL K., ALTINTOPRAK A. E., Alcohol consumption and associated factors with alcohol consumption among university students,(2018), The Journal of Tepecik Education and Research Hospital, 28(1),47-56.

 

2017

SCI, SSCI, SCI-E İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

POGUN S., YARARBAS G. , NESİL T., KANIT  L. , Sex Differences in Nicotine Preference, (2017), Journal of Neuroscience Research, vol.95, pp.148-162,(SCI).

ESCI INDEKSLERİNCE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

AYDOĞDU M. , DÖĞER R. , AKGÜR S. A., Kenevir Görseli Bulunan Soğuk İçeceklerin Toksikolojik Analizi,(2017), Düşünen Adam Dergisi, vol.30, pp.184-185,(ESCI).

TONGAY N., DÖĞER R. , AYDOĞDU M. , AKGÜR S. A., Trafik Kazası Nedeniyle Başvuran Olgularda Etil Alkol Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi,(2017), Düşünen Adam Dergisi, vol.30, pp.48-49,(ESCI).

ATLAM D. , ALDEMİR E. , ALTINTOPRAK  A. E., Prevalence of Risky Behaviors and Relationship of Risky Behaviors with Substance Use Among University Students, (2017), DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.30, pp.287-298, (ESCI)

HAVACELİĞİ ATLAM  D. , YÜNCÜ  Z., Üniversitesi öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanım bozukluğu ve ailesel madde kullanımı arasındaki ilişki,(2017), Klinik Psikiyatri Dergisi, vol.20(3),pp.161-170. (ESCI)

ULAKBİM’DE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

YARARBAŞ G. , AKYEL B. , BULUNMAZ S., Tütün Kullanım Bozukluğunun Takip ve Tedavisinde Akıllı Telefon Uygulamasının Kullanılması: Bir Olgu Sunumu,(2017), Bağımlılık Dergisi. vol.18(2), pp.98-101

AYDOĞDU M. , DÖĞER R. , AKGÜR S. A., New Product in Turkey Market Hemp Extract Cold Beverages, (2017), The Bulletin of Legal Medicine,vol.22, (97-100).

2016

SCI, SSCI, SCI-E İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

DÖĞER R. , ERDEM YAYAYÜRÜK A. , ÜNLÜSAYIN KOÇ P., AYDEMİR N., AKGÜR S. A., False Positivity For Marijuana In Immunoassay Analysis Due To Efavirenz Use. A Case Report,(2016), Romanian Journal Of Legal Medicine, pp.135-137.(SCI).

ULAKBİM’DE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

YARARBAS G. , KAYLI  D., Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara İçme Durumları,(2016), Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi,vol.2(5),pp.134-138.

YARARBAŞ G. , HAVAÇELİĞİ ATLAM D. Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sigara Kullanımına Yönelik Görüş ve Tutumun Değerlendirilmesi,(2015), Ege Tıp Dergisi,vol.54,pp.114-119.

ERDEM YAYAYÜRÜK A. , VURUK s., GÜLER TOKAT Ü., GÜNGÖR M. , BOSTANCI H. İ. , AKGÜR S. A., Comparison of Extraction Methods for 11 Nor Delta 9 Tetrahydrocannabinol 9 Carboxylic Acid Thc Cooh in Urine Samples Prior to Gc Ms Analysis,(2016), The Bulletin of Legal Medicine, vol.21, pp.1

YÜNCÜ Z. , HAVAÇELİĞİ ATLAM  D., Kişilerarası ilişki bağımlılığında tanı ve tedavi, (2016), Psikiyatride Güncel, vol.6, pp.240-251.

 

2015

ULAKBİM’DE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

HAVAÇELİĞİ ATLAM  D. , TOTAN T., YÜNCÜ  Z., İlişki Bağımlılığı Ölçütlerinin Rasch Modeliyle Değerlendirilmesi, (2015), Bağımlılık Dergisi, vol.16(1), pp.18-25.

2014

ULAKBİM’DE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

ALTINTOPRAK A. E. , AKGÜR S. A. , KİTAPÇIOĞLU G., YÜNCÜ Z. , COŞKUNOL  H. Denetimli serbestlik olgularının retrospektif analizi: Sosyodemografik özellikler, bireysel ve ailesel bağımlılık ve suç öyküleri ile tedavi yanıtları, (2014), Bağımlılık Dergisi, vol.15,pp.1-9

 

2013

SCI, SSCI, SCI-E İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

UZBAY T., PARLAKPINAR H., AKDAG E., CELIK T., YARARBAŞ G. , ULUSOY G., et al., Chronic melatonin treatment reverses disruption of prepulse inhibition in pinealectomized and pinealectomized-plus-ovariectomized rats,(2013), Behavioural Brain Research, vol.239, pp.1-7, (SCI).

ERTAŞ H. , ÖZTÜRK P., ERDEM A., AKPOLAT O., AKGÜR S. A. , ERTAŞ F. N., Gas chromatographic analysis of alcohols in blood with a chemometric approach,(2013), Analytical Methods, vol.5(19), pp.5172-5178,(SCI).

 

2012

SCI, SSCI, SCI-E İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

ÖKTEM G. , UYSAL A. , ORAL O. , SEZER  E. , OLUKMAN  M. , EROL  A., AKGÜR  S.A., BİLİR A. Resveratrol attenuates doxorubicin-induced cellular damage by modulating nitric oxide and apoptosis,(2012), Experimental and Toxicologic Pathology,Vol.64(5),pp.471-479,(SCI).

 

2011

SCI, SSCI, SCI-E İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

NESİL T., YARARBAS  G. , MOLA G., KANİT  L. , POGUN S., Previous chronic exposure eliminates the conditioning effect of nicotine in rats,(2011), Brain Research Bulletin, vol.85(6),pp.339-345,(SCI)

YARARBAS  G. , POGUN S., Tamoxifen and mifepriston modulate nicotine induced conditioned place preference in female rats, (2011), Brain Research Bulletin, vol.84(6),pp.425-429, (SCI)

AKGÜR S. A. , ERDEM a., COŞKUNOL H., Legal workplace policies for drugs and alcohol in Turkey,(2011), Drug Testing And Analysis,(SCI).

AKGÜR S. A. , ERTAŞ H. , ALTINTOPRAK A. E. , OZKAN M., KİTAPÇIOĞLU G., Prevalence of Alcohol in Blood Samples From Traffic Accident Cases in Turkey,(2011), American Journal Of Forensic Medicine And Pathology,Vol.32(2), pp.136-139, (SCI)

 

2010

SCI, SSCI, SCI-E İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

YARARBAŞ G. , KESER A. , KANIT L. , POGUN  S., Nicotine-induced conditioned place preference in rats: Sex differences and the role of mGluR5 receptors, (2010), Neuropharmacology, vol.58(2), pp.374-382,(SCI)

 

2008

SCI, SSCI, SCI-E İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

AKGÜR S. A. , VERAL A. , EGE B., Adult respiratory distress syndrome in human organophosphate poisoning cases,(2008), Toxicological and Environmential Chemistry, vol.90, pp.493-499 (SCI).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ