EGE ÜNİVERSİTESİ

Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü

Personel

AKADEMİK BİRİMLER

 

 

Prof.Dr.Zeki Yüncü

Enstitü Müdürü

          0232 390 16 00

Madde Bağımlılığı AD

 

 

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

Enstitü Müdür Yrd.
Madde Bağımlılığı AD Başkanı

0232 390 16 10

Öğrt. Gör. Dr. Ebru ALDEMİR

 

0232 390 16 09

Araş. Gör. Demet HAVAÇELİĞİ ATLAM

 

0232 390 16 95

Araş. Gör. Caner GEYİK

 

0232 390 16 18

Araş. Gör. Betül AKYEL

 

0232 390 16 39

 

 

 

Bağımlılık Toksikolojisi AD

 

 

Prof. Dr. Serap Annette AKGÜR

Bağımlılık Toksikolojisi AD Başkanı

0232 390 16 08

Araş. Gör. Rukiye DÖĞER

 

0232 390 16 03

Araş. Gör. Melike AYDOĞDU

 

0232 390 16 03