Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü

Personel

AKADEMİK BİRİMLER

   

Prof.Dr.Zeki Yüncü

Enstitü Müdürü

          0232 390 16 00

Madde Bağımlılığı AD

   

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

Enstitü Müdür Yrd.
Madde Bağımlılığı AD Başkanı

0232 390 16 10

Öğrt. Gör. Dr. Ebru ALDEMİR

 

0232 390 16 09

Öğrt.Gör.İnci Derya YÜCEL  

0232 390 16 39

Araş. Gör. Dr.Demet HAVAÇELİĞİ ATLAM   0232 390 16 95
     

Bağımlılık Toksikolojisi AD

   

Prof. Dr. Serap Annette AKGÜR

Bağımlılık Toksikolojisi AD Başkanı

0232 390 16 08

Doç.Dr Yusuf KURTULMUŞ

 

0232 390 16 18

Araş. Gör. Rukiye ASLAN

 

0232 390 16 03

Araş. Gör. Melike AYDOĞDU

 

0232 390 16 03