Çerez Örnek
canlı destek

AKADEMİK PERSONELİMİZİN KATKI SAĞLADIĞI KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ

 

 

 

2021

 

 

Yasal & Yasadışı Maddeler ve Adli Toksikolojik Yaklaşımlar

Akgür S.A.(Ed). Yasal & Yasadışı Maddeler ve Adli Toksikolojik Yaklaşımlar. Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.359-368, 2021

Kitap Bölümleri

Esrar  Ulugöl A, Akgür S.A.

Amfetamin tipi Stimülanlar Aslan R, Kadıoğlu Duman M.

Halüsinojen Etkili Maddeler Aydoğdu M, Demir Ö.

Nikotin Yararbaş G, Yücel İ.D.

Kurumuş Kan Örneklerinde Madde Tayini Aydoğdu M, Ertaş F.N.

Mikroekstraksiyon Yöntemleri Aslan R, Pelit L, Ertaş H.

Toksikolojik Analizler için Kromatografik Kütüphanelere Güncel Yaklaşımlar Karabulut D.Y, Ertaş H.

Hücre Kültürü ve Toksikolojide Kullanımı Kurtulmuş Y, Geyik C, Erkmen Sakallı N.

Erişim: https://www.akademisyen.com/tr/adli-tip-ve-kriminoloji/yasal-yasadisi-maddeler-ve-adli-toksikolojik-yaklasimlar.html?search_query=toksikoloji&results=14

 

 

2021

 

 

Bölüm: Madde Kullanımı ve İş Kazaları

AYDOĞDU M., ASLAN R. , AKGÜR S. A.

OLAY YERİ İNCELEMEDE SPESİFİK ALANLAR - I, Editörler: Yakup Gülekçi, Harun Şener, Nobel, Ankara, ss.147-162, 2021

 

 

 

2020

 

 

Olgularla Adli Tıp ve Adli Bilimler, Editör: HALİS DOKGÖZ, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.369-374, 2020

Madde Kullanımında Çapraz Tolerans: Denetimli Serbestlik Kapsamında Bir Olgu

Altın D., Yararbaş G.

İdrarda Madde Testi: Tatlı Bir Koku Hikâyesi

AYDOĞDU M. ASLAN R., AKGÜR S. A.

Madde Testlerinde “Doğru” Bilinen “Yanlış” Pozitif Sonuçlar:Amfetaminlere Özgü Bir Olgu

ASLAN R. , AKGÜR S. A.

Erişim: https://www.akademisyen.com/tr/adli-tip-ve-kriminoloji/olgularla-adli-tip-ve-adli-bilimler.html?search_query=olgular&results=32

 

2019

 

Bölüm: Adli Toksikoloji

Akgür S.A., Dağlıoğlu N.

 

Adli Tıp & Adli Bilimler, Editör Halis DOKGÖZ,  Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2019

 

Erişim: https://www.akademisyen.com/tr/adli-tip-ve-kriminoloji/adli-tip-adli-bilimler.html

 

2018

 

Temel Adli Toksikoloji

Serap A. Akgür, Nebile Dağlıoğlu, Editörler, Akademisyen Kitabevi, 2018 

 

Erişim: https://www.nobelkitabevi.com.tr/adli-tip-ve-kriminoloji/14014-temel-adli-toksikoloji-9786052396971.html

 

 

2018

 

Bölüm: Alkol, Tütün ve Rekreasyonal Maddeler

AKGÜR S. A. , AYDOĞDU M.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Klinik Farmakoloji, Nuri İhsan KALYONCU, Mine KADIOĞLU DUMAN, Editör, Türkiye Klinikleri Farmakoloji - Özel Konular, ss.155-160, 2018 

Erişim: https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-alkol-tutun-ve-rekreasyonal-maddeler-84027.html

 

2016

 

Bölüm: Zehirlenmelerde Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi

AKGÜR S. A., BAYEL i., BAYRAM B., YAMANTÜRK ÇELİK A. P., DALKILINÇ e., GÖKMEN A. N., et al.

T C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı, Şule Kalkan, Yeşim Tunçok, Talat Bahçebaşı, Süleymen Görpelioğlu, Murat Topbaş, Derya Çamur, Editör, Bakanlık Yayın No: 1035, Ankara, ss.729-780, 2016

Erişim: https://ekutuphane.saglik.gov.tr/Yayin/618

 

 

 

 

2015

 

Bölüm: Göz Yaşartıcı Ajanların Toksikolojik Değerlendirilmesi

AKGÜR S. A.

Göz Yaşartıcı Kimyasallar ve Toplumsal Olaylarda Zor Kullanım Araçlarının Neden Olduğu Sağlık Sorunlarında Tıbbi Destek ve Belgeleme, Editör, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları, Ankara, ss.7, 2015

Erişim: https://tihv.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/goz-yasartici-kimyasallar-ve-toplumsal-olaylarda-zor-kullanim-araclarinin-neden-oldugu-saglik-sorunlarinda-tibbi-destek-ve-belgeleme.pdf

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

Editör: AKGÜR S. A., Hakan COŞKUNOL

Bağımlılık Yapan Maddeler ve Toksikolojisi, Ege Üniversitesi, 2014

Erişim: https://bati.ege.edu.tr/tr-3596/bagimlilik_yapan_maddeler_ve_toksikolojisi.html

 

 

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ