Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü

Sigarayı Bırakmak Elinizde

2014

Sigara bırakma yolunda doğru adımları atmanızı sağlayacak kısa bilgiler içeren bu kitap, bırakma sürecindeki kişilerin en sık sorduğu sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sık yapılan hatalar, yanlış bilinen gerçekler ve uygulanması kolay önerilerle sigarayı bırakmayı bırakmayı daha kolay hale getirmenizi sağlayacak bir kaynaktır.

Kitaba erişim linki: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=3&sid=24a855de-4658-40c5-bdda-9e808eaba41e%40sessionmgr4010&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=ege.b1238221&db=cat03506a

Satın almak için:

http://www.kutuphane.ege.edu.tr/d-331/satin_alma.html