Çerez Örnek
canlı destek

Mezuniyet İşlemleri

Mezuniyet İşlemleri

Enstitünün İstediği Belge ve Materyalin Niteliği Belge veya Materyalin Adedi
Her bir CD içinde Tezin orjinali (Word Formatında) ve Tez Orjinallik Raporu olmak üzere iki doküman olmalıdır. 2 adet
Tezin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi 1 adet
 Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş) 1 adet
 Nüfus Cüzdan Fotokopisi 1 adet
 E.Ü Mezunlar İletişim Ofisi   Bilgi Toplama Formu 1 adet
 Devlet Burslusu Yabancı Uyruklu Öğrenciler için  Mezuniyet Bilgi Formu (sizi tanımlıyorsa) 1 adet

Tez Savunma Jürisi Üyelerine Ciltli Tezin Teslim Tutanağı

1 adet

Tüm bu belge ve materyallere ek olarak, Yükseköğretim Kurulu’nun tezler ile ilgili istediği aşağıda yazılı belge ve materyallerin de hazırlanarak Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

YÖK’ün istediği Belge ve Materyalin Niteliği Belge veya Materyalin Adedi Açıklama
PDF formatında tezin tamamının yer aldığı CD 1 adet CD’nin nasıl hazırlanması gerektiği aşağıda anlatılmıştır, mutlaka okuyunuz.
Tez Onay Sayfası 1 adet  
Tez Veri Giriş Formu 1 adet Tez Veri Giriş Formunu doldurmak için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının sistemine üye olmanız gerekmektedir.
     

Tabloda yazılı bu belge ve materyallerin tamamı tek bir Proje Dosyası içinde, Yükseköğretim Kurulu’nun istemiş olduğu belge ve materyaller ise ayrı Proje Dosyası içinde Enstitüye teslim edilecektir.

Enstitümüzden mezun olan öğrencilerin öğrenci kimlik kartlarını enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

YÖK için gereken Tez CD’sinin Hazırlanması

Enstitü, tezinizi word formatında 2 adet CD ile YÖK ise pdf formatında 1 adet CD ile kabul etmektedir. Toplamda 3 adet CD teslim etmeniz gerekmektedir.

YÖK için gereken Tez CD’sini şu standartlara göre hazırlamanız gerekmektedir;

Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Metin formatı dışında ek içeren karma tezler için açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Hazırlanan .pdf dosyaları tezin enstitü tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için, tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir.Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik ve tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.

Tezin tam metnini içeren dosya sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır. Ekler ise sadece WinRAR programı ile sıkıştırılacaktır.

Dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılacaktır.

Örnek;

Tam metin için:  referansno.pdf

Ekler için:  referansno.rar

Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya digitalfotokopi makineleri kullanılarak pdf formatına dönüştürülecektir.

Karma tezler: Tez yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu dosyalar WinRAR programı kullanılarak referans numarasını da içeren referansno.rar biçiminde tek bir dosya haline getirilerek cd’ye kaydedilmelidir. 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ