Çerez Örnek
canlı destek

Bağımlılık Toksikolojisi Anabilim Dalı

Alkol ve yasal/yasadışı kötüye kullanımı olan maddeler ile ilgili adli toksikolojik alanlarda, yapılacak her türlü düzenlemede,  ilgili ulusal politikaların belirlenmesine, olası çözüm yolları geliştirilip kısa ve uzun vadeli uygulamalara geçilmesine kadar birçok konuda Bağımlılık Toksikolojisi Anabilim Dalı, ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği içinde eğitim, araştırma ve hizmeti birlikte yürütmektedir.

BATI enstitüsü kuruluşu içinde aktif olarak yer almış ve bağımlılık toksikolojisi ile ilgili eğitimsel yönünü bu akademi içinde sürdüren ekibimiz, özellikle adli toksikolojik çalışmalarının akademik olarak yürütülmesi için 2013 yılında Bağımlılık Toksikolojisi Anabilim Dalını enstitü bünyesinde kurulmasını sağlamıştır. Bağımlılık Toksikolojisi Yüksek programı açılması ile 2012-2013 güz yarıyılından itibaren öğrenci alımı olmuş, şu ana kadar toplam 13 Yüksek Lisans öğrencisi mevcuttur.

BATI Enstitüsü Bağımlık Toksikolojisi laboratuvarında, etil alkol düzeyi (Etil glukuronid vb metabolitleri), metil alkol düzeyi  ile kan, idrar ve ilgili alternatif materyallerde ( tükürük, saç..)  yasadışı/ uyuşturucu ve uyarıcı Kokain, Amfetamin ve türevleri, Opiyatlar, Benzodiazepinler, Esrar, Sentetik kannabinoidler-Bonzai gibi birçok maddenin  analizleri

  •  Saptama (Detection)
  •  Tanımlama (Identification)
  •  Kantitasyon (Quantation)
  •  Doğrulama (Confirmation)
  •  Yorumlama (interpretation)

Aşamalarıyla (15000/ yılda yaklaşık) yapılmaktadır.

Uyutucu/uyuşturucu ve uyarıcı madde analizleri, bilindiği üzere, preanalitik, analitik ve post analitik süreç olarak üç aşamalıdır. Tüm bu aşamalar çok dikkatli, hassas ve doğru yürütülmesi gereken alınan neticenin mutlaka yorumlanması ihtiyacı duyulan ve yine bu neticeler ile mevcut yasalar nezdinde, örnek veren hasta/kişileri hukuki yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilecek veya tersi aslında kabahatli olmasına rağmen bu yükümlülüklerden kurtarabilecek analizlerdir. Bu nedenledir ki, uluslararası) uyutucu/uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin analizini yapan laboratuvarların standardizasyonu, yapan kişilerin eğitimi ile ilgili düzenlemelerin EWDTS, IFDAT, TIAFT gibi aktif olarak takip edilmesi, ülkemiz koşullarına bağlı farklılıklara göre uygun sistemlerin geliştirilmesi ve bu sistemlerin uygulamaya sokulması konusunda Bağımlık Toksikolojisi Anabilim Dalı olarak aktif olarak çalışmaktadır.

BATI Enstitüsü Bağımlılık Toksikolojisi Anabilim Dalı, Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türk Farmakoloji Derneği/Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu işbirliğiyle 08-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında ülkemizde ilk kez uluslararası adli toksikoloji kongresi düzenlemiştir 2. Bölgesel TIAFT (The International Association of Forensic Toxicologists) Kongresi 30 ekim-2 kasım 2016 tarihlerinde Antalya’da yapılmıştır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ