Çerez Örnek
canlı destek

Eğitim Planı

Anabilim Dalı: Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı

Program Adı: Madde Bağımlılığı Tezli Yüksek Lisans

 

Hazırlanan Eğitim Planı Çizelgesinde;

“Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” konularını içeren en az bir (1) zorunlu derse yer verilmiştir. (Aşağıdaki opsiyonlardan bu programa uygun olan(lar)ı seçiniz.)

☒ Yer verilen ve “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” konularını içeren zorunlu ders(ler)e ait satırın en sağındaki Bilimsel Araştırma Dersi hücresine (+) işareti konulmuştur.

☒  1. ve 2. yarıyılları, toplamda en fazla 26 AKTS değerinde Zorunlu Ders yer alacak şekilde planlanmıştır.

☒ Zorunlu ve seçmeli derslerin hesaplamasında “Her yarıyıl için toplam AKTS değeri 30 olmalıdır.” ölçütü esas alınmıştır.

☒ Toplamda, en az 21 yerel kredi ve en az 7 ders yer almaktadır.


 

 

Anabilim Dalı: Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı

Program Adı: Madde Bağımlılığı Yüksek Lisans Dereceli Doktora

Hazırlanan Eğitim Planı Çizelgesinde;

“Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” konularını içeren en az bir (1) zorunlu derse yer verilmiştir. (Aşağıdaki opsiyonlardan bu programa uygun olan(lar)ı seçiniz.)

☒ Yer verilen ve “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” konularını içeren zorunlu ders(ler)e ait satırın en sağındaki Bilimsel Araştırma Dersi hücresine (+) işareti konulmuştur.

☒  1, 2, 3 ve 4. yarıyılları, toplamda en fazla 54 AKTS değerinde Zorunlu Ders yer alacak şekilde planlanmıştır.

☒ Zorunlu ve seçmeli derslerin hesaplamasında “Her yarıyıl için toplam AKTS değeri 30 olmalıdır.” ölçütü esas alınmıştır.

☒ Toplamda, en az 21 yerel kredi ve en az 7 ders yer almaktadır.

 

 

Anabilim Dalı: Bağımlılık Toksikolojisi Anabilim Dalı

Program Adı: Bağımlılık Toksikolojisi Tezli Yüksek Lisans

 

Hazırlanan Eğitim Planı Çizelgesinde;

“Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” konularını içeren en az bir (1) zorunlu derse yer verilmiştir.

☒ Yer verilen ve “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” konularını içeren zorunlu ders(ler)e ait satırın en sağındaki Bilimsel Araştırma Dersi hücresine (+) işareti konulmuştur.

☒  1. ve 2. yarıyılları, toplamda en fazla 26 AKTS değerinde Zorunlu Ders yer alacak şekilde planlanmıştır.

☒ Zorunlu ve seçmeli derslerin hesaplamasında “Her yarıyıl için toplam AKTS değeri 30 olmalıdır.” ölçütü esas alınmıştır.

☒ Toplamda, en az 21 yerel kredi ve en az 7 ders yer almaktadır.

 

 

Anabilim Dalı: Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı

Program Adı: Bağımlılıkta Moleküler Çalışmalar Yüksek Lisans

 

Hazırlanan Eğitim Planı Çizelgesinde;

“Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” konularını içeren en az bir (1) zorunlu derse yer verilmiştir. (Aşağıdaki opsiyonlardan bu programa uygun olan(lar)ı seçiniz.)

☒ Yer verilen ve “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” konularını içeren zorunlu ders(ler)e ait satırın en sağındaki Bilimsel Araştırma Dersi hücresine (+) işareti konulmuştur.

☒  1. ve 2. yarıyılları, toplamda en fazla 26 AKTS değerinde Zorunlu Ders yer alacak şekilde planlanmıştır.

☒ Zorunlu ve seçmeli derslerin hesaplamasında “Her yarıyıl için toplam AKTS değeri 30 olmalıdır.” ölçütü esas alınmıştır.

☒ Toplamda, en az 21 yerel kredi ve en az 7 ders yer almaktadır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ