Çerez Örnek
canlı destek

MaddeBağımlılığı Doktora

Eğitim dili %100 Türkçe'dir.

Önerilen Programa Öğrenci Kabul Koşulları
Tıp Fakültesi mezunu olmak veya bir yüksek lisans programını tamamlamış olmak.

Program Bilgileri

  • Lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 300 AKTS’dir.
  • Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 240 AKTS’dir.
  • Ders başarı notları 4.00 üzerinden en az 2.50 (Harf olarak CB) olmalıdır. Yerel kredisi olmayan tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
  • Doktora programını tamamlama süresi; lisans mezunu olarak kabul edilenler için 10 yarıyıl, yüksek lisans mezunu olarak kabul edilenler için 8 yarıyıldır.
  • Öğrencinin doktora programı için gereken kredili dersleri tamamlama süresi lisans mezunu olarak kabul edilenler için en fazla 6 yarıyıl, yüksek lisans mezunu olarak kabul edilenler için ise en fazla 4 yarıyıldır.

Müfredat için tıklayınız. https://bati.ege.edu.tr/files/bati/icerik/mb dr mufredat.PDF


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ