canlı destek

Bağımlılık Toksikolojisi Yüksek Lisans

Eğitim dili %100 Türkçe'dir.

Bağımlılık Toksikolojisi Yüksek Lisans

Önerilen Programa Öğrenci Kabul Koşulları
Fen ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda lisans mezunu olmak

Program Bilgileri

  • Program, 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur.
  • Ders başarı notları 4.00 üzerinden en az 2.00 (Harf olarak CC) olmalıdır.
  • Seminer dersi ve tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
  • Tezli yüksek lisans programının tamamlama süresi en az 4, en çok 6 yarıyıldır.
  • Öğrenci, programı, ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 3 yarıyılda tamamlayabilir.

Dersler

Dersin Adı

(T U L) Yerel Kredisi

AKTS Kredisi

Dersin Türü

 
 

Toksikolojinin Temel Kavram ve Prensipleri

(2 0 0) 2

4

Z

 

Bağımlılıklar

(3 0 0) 3

10

Z

 

Madde Kullanımında Toksikolojik Değerlendirme

(2 2 0) 3

10

Z

 

Bilimsel Araştırmanın Temelleri

(2 0 0) 2

3

Z

 

Separation Techniques

(3 0 2) 4

8

S

 

Chemometrics

(2 0 2) 3

8

S

 

Heterocyclic Compounds

(3 0 0) 3

8

S

 

Madde Kullanım Bozuklukları

(3 0 0) 3

8

S

 

Madde Bağımlılığında Enstrümental Analiz

(3 2 0) 4

10

S

 

Temel Analitik Kimya

(2 0 0) 2

6

S

 

Organik Kimya

(2 0 0) 2

4

S

 

Kötüye Kullanılan Maddelerin Toksikokinetiği

(2 0 0) 2

4

S

 

Genel Farmakoloji

(2 0 0) 2

4

S

 

Bağımlılık Nörofizyolojisi

(2 0 0) 2

4

S

 

Bağımlılık Hukuku ve Etik

(2 0 0) 2

4

S

 

Toksikolojik Analiz Yöntemleri 1

(2 0 0) 2

4

S

 

Analiz Yöntemlerinin Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği

(2 2 0) 3

8

S

 

Toksikolojik Analiz Platformları

(3 0 0) 3

8

S

 

Seminer

-

6

-

 

Tez Çalışması

26

-

 

Uzmanlık Alan Dersi

-

4

-

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ