Çerez Örnek
canlı destek

Bağımlılık Toksikolojisi Yüksek Lisans

Eğitim dili %100 Türkçe'dir.

Bağımlılık Toksikolojisi Yüksek Lisans

Önerilen Programa Öğrenci Kabul Koşulları
Fen ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda lisans mezunu olmak

Program Bilgileri

  • Program, 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur.
  • Ders başarı notları 4.00 üzerinden en az 2.00 (Harf olarak CC) olmalıdır.
  • Seminer dersi ve tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
  • Tezli yüksek lisans programının tamamlama süresi en az 4, en çok 6 yarıyıldır.
  • Öğrenci, programı, ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 3 yarıyılda tamamlayabilir.

 

Müfredat için tıklayınız. https://bati.ege.edu.tr/files/bati/icerik/bt mufredat.PDF


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ