Çerez Örnek
canlı destek

Tamamlanan Tezler

İsim

Soyad

Program Adı

Program Türü

Tez Adı

Mezuniyet

Danışman

RABİA

ÖZDEMİR

MB

YL

Bir AMATEM Biriminde Tedavi Gören Hastaların COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Madde Kullanımı

18.07.2023

 

Prof. Dr. Bülent KAYAHAN

 

SEVAL

PALA

MB

Doktora

Egzersiz Bağımlılığı Düzeyine Göre Kendini Algılama, Kişilerarası Duyarlılık Ve Beden Algısı Seviyelerinin İncelenmesi

4.07.2023

 

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

 

BEYZANUR

KAYTAZ YILMAZ

MB

Doktora

"Madde Kullanım Bozuklukları İçin Çok Aileli Grup Psikoeğitimi: Türkiye'de Randomize Olmayan Kontrollü Bir Çalışma"

21.06.2023

 

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

 

 

YAĞMUR

 

 

CALLAK

 

MB

Doktora

Madde Kullanım Bozukluğu Olan Yetişkinlerde Travmatik Yaşantılara Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma-Yeniden İşleme Müdahalesi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

21.06.2023

 

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

 

 ZEYNEP

 TOSUN

MB

YL

Çevrimiçi Uygulama Kullanımının Dijital Bağımlılığa Etkisi

19.06.2023

Prof. Dr. Ayşegül DÖNMEZ

 

NURAN

 

 

AY DERELİ

 

MB

Doktora

Pregabalin ve Pregabalinin Morfin ile Birlikte Kullanım Etkilerinin Sıçanlarda Değerlendirilmesi

12.06.2023

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

İNCİ

SAĞLAM

BT

YL

Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerde Gabapentinoidlerin Suistimali ve Eşlik Eden Yasadışı Madde Kullanımının Toksikolojik Değerlendirilmesi

6.06.2023

 

Doç. Dr. Yusuf KURTULMUŞ

 

GÜNEŞ

GÜNHAN

MB

Doktora

Bilinçli Farkındalık Temelli Nefes Metodunun algılanan Stres, Tükürük, Kortizon Düzeyi ve Alkol Aşermesi Üzerindeki Etkisi

30.01.2023

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

 

OKAN

SÖYLEMEZ

MB

YL

Z Kuşağında Görülen Sorunlu İnternet Kullanımına Bağlı Gelişen Yalnızlaşma ve Yabancılaşma Eğilimleri

 

13.01.2023

 

Doç. Dr. Ender ŞENOL

 

CELAL

EREN

MB

YL

Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının Depresyon ve Anksiyete Puanları ile İlişkisinin İncelenmesi

6.12.2022

 

Doç. Dr. Ender ŞENOL

 

BEGÜM

 

MANDEV

 

MB

YL

İzmir'de Bir Üretim Firmasındaki Tütün Kullanıcısı Çalışanlarda Kullanıma İlişkin Tutum ve Davranışların İncelenmesi

24.08.2022

 

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

 

SEVİNÇ

ÖZKAN

MB

YL

Alkol Bağımlılığının Sözel Akıcılık ve Semantik Bellek Üzerine Etkileri

12.08.2022

 

Doç. Dr.Ender ŞENOL

 

SEVGÜL

TÜRKOĞLU

MB

Doktora

Alkol Kötüye Kullanıcılarında Dikkat Yanlılığı Modifkasyonu Eğitim Programı Etkilerinin İncelenmesi

21.07.2022

 

Prof. Dr. Mehmet Çağdaş EKER

 

AYŞEGÜL

ORAL

MB

YL

Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklu Hastalarda İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyinin Kilinik ve Sosyo- Demoğrafik Özellikler ile İlişkisi

20.06.2022

 

Prof. Dr. Bülent KAYAHAN

 

HASAN

KARATAŞ

MB

YL

Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişki:İşlevsel Olmayan Üstbilişsel İnançların Aracı Rolü

08.02.2022

Prof. Dr. Raika Durusoy

MELİS NUR

ERGENÇ

MB

YL

Aşırı Kilolu ve Obez Bireylerde Yeme Bağımlılığı Sıklığı ve Yeme Bağımlılığı ile ilişkili Etmenler 

18.01.2022

Doç. Dr. Işıl ERGİN 

İDİL

UMUT

MB

YL

Otistik Özelliklerin İnternet Bağımlılığı ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek İle İlişkinin İncelenmesi 

17.01.2022

Doç. Dr. Sezen KÖSE

SULTAN 

ŞAHİN

MB

YL

İzmir İli Hentbol Federasyonuna Bağlı Sporcularda Akıllı Telefon Bağımlılığı ve İlişkili Etmenler

17.01.2022

Doç. Dr. Hür HASSOY

TUBA

ŞAHİN

MB

YL

Sağlık çalışanlarının sıkıntıya katlanma düzeyi ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin sigara kullanımına etkisi

17.01.2022

Prof. Dr. Burcu ÖZBARAN

YASEMİN

SİNCAR

BT

YL

Adli Olgularda Metil Alkol Zehirlenmesi ve Eşlik Eden Psikoaktif Etkili Maddelerin Adli Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi

12.01.2022

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

ÖZGEN

KAPLAN

MB

YL

Alkol-Madde Kullanıcılarının Bağımlılık Şiddeti, Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Ailelerin Eş Bağımlılık Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

29.11.2021

Prof. Dr. Burcu ÖZBARAN

ŞULE

KARA

MB

YL

Tütün Bağımlılığı Değişim Defterinin Bağımlılık Seyrine Etkisinin İncelenmesi

15.09.2021

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

GÖZDE

ALKAN

MB

YL

Eşi alkol/madde bağımlısı olan kadınlarda sigara kullanımı ile evlilik uyumu ve sosyal destek arasındaki ilişki

13.09.2021

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

BETÜL

AKYEL

MB

Doktora

Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenler ve Sağlıklı Kardeşlerinin;Çocukluk Çağı Travması, Psikolojik Dayanıklılık ve Yürütücü İşlerler Açısından Değerlendirilmesi

3.08.2021

Doç. Dr. Zeki YÜNCÜ

MELİKE

GÜNGÖR AYDOĞDU

MB

Doktora

Kurumuş Kan Örneklerinde Yasadışı Maddelerin Kromatografik Tayini İçin Yöntem

14.07.2021

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

RUKİYE

DÖĞER

MB

Doktora

Amfetamin Tipi Stimülanların İdrarda Analizine Yönelik Katı Faz MikroekstraksiyonYöntemi Geliştirilmesi

14.07.2021

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

İLAYDA

OK

MB

YL

Babaların Alkol Kullanım Bozukluğu ile Kız Çocuklarının İlişki Eğilimi Arasındaki İlişki

21.06.2021

Dr. Öğretim Üyesi Ender ŞENOL

ALEV

AKTAŞ

MB

Doktora

Sürücülerde Alkol Kullanımı ve Yol Şiddeti (Road Rage) Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

16.06.2021

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

FATMA DİLEK

ŞEKER

MB

Doktora

Madde Kullanımı Olan Hükümlülerin Saldırganlık Düzeyleri ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi

16.06.2021

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

ÖZLEM GÜLDER

ALTUNER

MB

YL

Madde Kullanımı Nedeniyle Denetimli Serbestlik Tedbiri Altında Bulunan Bireylerin Şema Terapi Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi

21.05.2021

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

MUHAMMET YASİN

BASAN

MB

YL

Bireylerin Sigara Bağımlılığının Bağlanma Stilleri ve Olumsuz Otomatik Düşünceleri ile İlişkisinin İncelenmesi

21.04.2021

Yrd. Doç. Dr. Ender ŞENOL

CEYDA

TEKER

BT

YL

Adli Vakalarda Pregabalin Kullanımı ve Suistimalinin Toksikolojik Değerlendirilmesi

8.09.2020

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

YAĞMUR

SUADİYE DALGIÇ

MB

Doktora

Sentetik Kannabinoid Kullanıcılarında Aşermenin Fenomenolojik Analizi

11.08.2020

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

GİZEM

TOHUMCU

MB

Doktora

Kendine Zarar Verme Davranışı Olan Kişilerde Sorun Çözme Becerisinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi

7.08.2020

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

DİLEK

ÖKER KELEŞ

MB

Doktora

Denetimli Serbestlik Tedbiri Altında Bulunan Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Geliştirilen "Karar Verme Becerileri Eğitim Programı'nın Etkinliğinin Değerlendirilmesi"

7.08.2020

Doç. Dr. Zeki YÜNCÜ

DEMET

HAVAÇELİĞİ ATLAM

MB

Doktora

Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylere Yapılan Sosyal Damgalamayı Azaltmada Topluma Yönelik Müdahale Modelinin Geliştirilmesi

14.02.2020

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

DAMLA

KURTOĞLU

MB

YL

Çocukluk Çağı Olumsuz Olayları ve Travmalarının Yetişkinlerde Alkol/Madde Kullanımına Etkisi

6.02.2020

Prof. Dr. Isabel Raika DURUSOY ONMUŞ

CANER

GEYİK

MB

Doktora

Bağımlılıkta Gelişen Glutamat Eksitotoksisitesine Bağlı Nörodejenerasyonun Engellenmesi

4.02.2020

Doç. Dr. Dilek ODACI DEMİRKOL

ÖZGÜ

SİVRİ

MB

YL

Erken Dönem Uyumsuz Şemaların ve Çocukluk Çağı Travmalarının Kadınlarda Madde ve/veya Alkol Kullanımı Üzerindeki Etkisi:Bir Olgu-Kontrol Araştırma

17.01.2020

Doç. Dr. Işıl ERGİN

MEHMET

KILIÇ

MB

Doktora

Psikodrama Grup Terapisinin Eşbağımlıların Psikopatolojileri,Stres ile Başa Çıkma Biçimleri, Benlik Saygıları, Algılanan Sosyal Destek ve Eşbağımlılığa Etkisi

21.10.2019

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

SEDA

KARAKAŞ

MB

YL

Sigaraya Geri Dönüşte Etkili Psikolojik Faktörlerin İncelenmesi

27.08.2019

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

NİHAL

AYDEMİR

BT

YL

2014-2016 Yılları Arasındaki Etil Alkol Verilerinin İstatistiksel Olarak Retrospektif Değerlendirilmesi

27.08.2019

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

NİHAN

TONĞAY

BT

YL

Trafik Kazası Olgularında Etil Alkol Düzeylerinin Ulusal Ve Uluslararası Düzenlemeler Kapsamında Değerlendirmesi

27.08.2019

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

MÜNEVVER BAŞAK

ONAT

MB

YL

Sigarayı Bırakma Sürecinde Sık Karşılaşılan Sindirim Sorunlarının, Bireylerin Beden Kütle İndekslerinin ve Aşerme Düzeylerinin Beslenme İle İlişkisinin İncelenmesi

26.08.2019

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

SERAP

BİLGEN

MB

YL

Sigara Bırakma Poliklinikleri İçin Psikolojik Destek Modülü Geliştirilmesi

26.08.2019

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

MESUT BİRHAN

DİNDAR

MB

YL

Sigara Kullanım Öyküsü Olan Kanser Tanılı Hastaların Akrabalarında Sigara Alışkanlığındaki Değişiklikler

23.08.2019

Dr.Öğr.Üyesi Ender ŞENOL

AYŞE BİRCAN

ÇAKIR

MB

YL

Alkol-Madde Kullanım Sonucu Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulan Fanatik Futbol Tarafları Bireylerde Saldırganlık Davranışının İncelenmesi

26.07.2019

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

SEZGİN

AYDIN

MB

YL

Bağımlılık Damgalamasını Etkileyen Sosyo-Demografik Değişkenlerin Normal Popülasyonda İncelenmesi

25.07.2019

Prof. Dr. Yusuf ALPER

NACİYE

ÖZÜİÇLİ

MB

YL

Kara ve Demir Yolunda Çalışan Makinist ve uzun yol şoförlerinde Yaşam Kalitesi ve Genel Ruh Sağlıklarının Değerlendirilmesi; Sigara ve Alkol Bağımlılıklarının Araştırılması

12.07.2019

Doç. Dr.Görkem YARARBAŞ

ZEYNEP

ERBUĞ

MB

YL

Emniyet Müdürlüğünde Çalışan Personelin Sigara Kullanımının Psikopatoloji, Kişilik, Travma ve İş Doyumu ile İlişkisinin İncelenmesi: Çeşme Emniyet Müdürlüğünün Uygulaması

10.07.2019

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

ELÇİN

AYRANCI YORULMAZ

MB

YL

Alkol ve Sigara Kullanımında Erken Dönem Uyumsuz Şemaların, Ebeveynlik Stillerinin ve Psikolojik Esnekliğin Rolü

27.06.2019

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

İNCİ DERYA

YÜCEL

MB

YL

Denetimli Serbestlik Personelinin ve Madde Kullanan Denetimli Serbestlik Yararlanıcılarının Rehabilitasyon Uygulamalarında Yaşadıkları Güçlüklerin Saptanması-İzmir İli Örneği

26.06.2019

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

EZGİ

MAN

BMÇ

YL

Metamfetamine Spesifik DNA Aptamerinib Geliştirilmesi

13.06.2019

Doç. Dr. Serap EVREN

EZGİ

BEZCİ

BT

YL

Halüsinasyon Yapan Yeni Tasarım Psikoaktif Maddelerden 5-MeO-MİPT'in İdrarda Tayinine Yönelik Kemometrik Yöntem Geliştirilmesi

17.05.2019

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

DUYGU YEŞİM

KARABULUT

BT

YL

İzmir Küçük Menderes Nehri'nde Yasadışı Maddelerin Tespitine Yönelik Kromatografik Yöntem Geliştirilmesi 

17.05.2019

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

MELTEM

ŞİMŞEK

MB

YL

Madde Kullanım Bozukluğu ve Şizofreni Olan Bireylerin İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi ve Ebeveynlerinin
Hastalık Algısı Karşılaştırması

3.05.2019

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

PELİN

ÜNLÜSAYIN

BT

YL

Yasadışı Olarak Kullanılan Esrar (Kannabinoidler)'ın İdrar Analizinde Farklı Türevlendiricilerin Karşılaştırılması

22.03.2019

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

TÜLAY

YILMAZ ŞENGEL

BMÇ

YL

Madde Bağımlılığının Belirlenmesine Yönelik Biyoanaliz Sistemleri İçin Uygun Aptamer ve Antikorların Stabilizasyonu:Kokain ve Metamfetamin Sensörlerinin Eldesi

19.02.2019

Prof.Dr. Suna TİMUR

CAN

AKDENİZLİ

MB

YL

Ortaokul Düzeyinde Uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitiminin (TBM) Etkililiği ve Öğrencilerin Eğitim İle İlgili Görüşleri

12.02.2019

Prof. Dr. Yusuf ALPER

EBRU

ALDEMİR

MB

Doktora

"Çocukluk Çağı Travması ve Psikolojik Dayanıklılığın Alkol Kullanım Bozukluğu Klinik Görünümüne Etkisi

23.10.2018

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

MİNE

PAZARCIKCI

MB

YL

Yasa Dışı Madde Kullanımı Nedeniyle Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Kişilerde Madde Kullanımına Eşlik Eden Sigara, Alkol ve PATOLOJİK Kumar Bağımlılığının Araştırılması

23.10.2018

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

VOLKAN

KARPAT

MB

Doktora

Madde Kullanım Bozukluğu Olan Erkek Olgularda Saldırganlığın ve Kendine Zarar Verme Davranışının Yordanmasında Bağlanma ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Rolü

17.10.2018

Prof. Dr. Yusuf ALPER

DUYGU

ALTIN

MB

YL

Sigara,Alkol ve Madde Tutulumu Tarama Testinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği

25.09.2018

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

DİLAN

ÜZGÜN

MB

YL

Sigara Bırakma Sonrası Bireylerin Yaşam Tarzı Değişikliğinin Araştırılması

20.07.2018

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

DUYGU

ÇELEBİ

MB

YL

Kadın Konukevine Müracat Eden Kadınların Çocuklarına Aktarılan Şiddetin Araştırılması ve Bu Şiddetin Kadınların Eşlerindeki Alkol Madde Kullanımı İle İlişkisinin İncelenmesi

18.07.2018

Doç. Dr. Zeki YÜNCÜ

GÖKHAN

KARAGÜL

MB

Doktora

İzmir İli Emniyet Teşkilatı Çalışanlarının Bağlanma Stilleri,Kişilik Özellikleri, Kişiler Arası Çatışma Çözme Yaklaşımlarına Göre Internet Kullanımlarının İncelenmesi

26.04.2018

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

NİLAY

YILDIZ

MB

YL

Sigara Paketleri üzerinde yer alan yazılı ve görsel uyarı işaretlerinin kişiler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi

25.04.2018

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

BERKAY

KÖFTECİ

MB

YL

Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının, Psikolojik Dayanıklılık ve Ruminasyon Açısından İncelenmesi

19.04.2018

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

ÖMER

KAYGUSUZ

MB

YL

"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımı Nedeniyle Birden Fazla Kez Yasal Yaptırımla Karşılaşmış Yetişkin Erkek Bireylerin Sosyal Sorun Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi

21.02.2018

Doç. Dr. Zeki YÜNCÜ

CANAN

YÖRÜK

MB

Doktora

“Üniversite öğrencilerinin sigara içme durumlarına göre algıladıkları stres, çok boyutlu sosyal destek ve öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi

14.02.2018

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

SELİN

ÖZCAN

MB

YL

Fotoğraf Çekme Sanatı'nın Bağımlılık Tedavisi Üzerindeki Etkileri

6.02.2018

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

SELİN

YAKA

BT

YL

Ülkemizde Yasadışı Madde Analizi Yapan Adli Laboratuvarların Kalite ve Standardizasyonun Değerlendirilmesi

2.02.2018

Prof. Dr. Nil ERTAŞ

EZGİ

İNCESU

MB

YL

Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğunun Ailede Alkol ve Madde Kullanımı ile İlişkisi

3.01.2018

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

IŞIL

BEKTAŞ

MB

Doktora

Bir grup Profesyonel Futbolcunun Futbolu Bırakmadan Önce, Bıraktıktan Sonra Madde Kullanım Profilinin İncelenmesi

20.12.2017

Prof. Dr. Hayriye ELBİ

HANDE

ÇELİKAY

MB

Doktora

Esrar ve Sentetik Esrar Kullanımı Olan Bireylerin Nöropsikolojik İşlevlerinin Madde Kullanımı Olmayan Bireyler ile Karşılaştırılması

19.09.2017

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

SELİN

DEMİR

BT

YL

Yasadışı olarak Kullanılan Esrar (Kannabinoidler)'ın İdrarda Tayininde Farklı EKSTRAKSİYON Yöntemlerinin Geliştirilmesi 

25.08.2017

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

SEVDA

ACAR

MB

YL

Sigara İçen ve Sigara İçmeyen Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Açısından Karşılaştırılması

25.08.2017

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

BURAK

YEDEKÇİ

MB

YL

Görsel Medyanın Alkol ve Sigara Kullanımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

24.07.2017

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

OZAN

YEŞİLTEPE

BT

YL

Karaciğer Hücrelerinde in Vitro Olarak Test Edilmiş Etkin Antioksidan Bitkisel Preparatların Eldesi

18.07.2017

Doç. Dr. Dilek ODACI DEMİRKOL

EMİNE

ÖZBUNAR

BT

YL

Haşhaş Tohumlarının Gıda Olarak Tüketilmesinden Sonra İdrarda Morfin Saptanması

4.04.2017

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

ALPERAY

GİRİŞBAY

BT

YL

Etil Alkol Kullanımının Doğrudan Biomarkerı Olan Etil Glukuronidin Saçta Analizine Yönelik Valide Yöntem Geliştirilmesi

21.03.2017

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

 

DUYGU

 

ÖZKAYA

 

BT

 

YL

 

Kokain Ve Metabolitlerinin İnsan İdrarında Analizi

 

12.12.2016

 

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

CEMİLE

TEKE

MB

YL

İzmir Bornova İlçesi Sağlık Çalışanlarının Bağlanma Stilleri, Kişilik Özellikleri, Kişiler Arası Çatışma Çözme Yaklaşımlarına Göre İnternet Kullanımlarının  İncelenmesi.

6.12.2016

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

BETÜL

AKYEL

MB

YL

Alkol Bağımlılığı Şiddeti Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği

15.06.2016

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

MELİKE

GÜNGÖR

BT

YL

Yasadışı Madde Tarama ve İdrar Bütünlüğü Testlerine  Hile Katma Yöntemlerinin Etkisinin İncelenmesi

14.06.2016

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

RUKİYE

DÖĞER

BT

YL

Metamfetaminin ve MDMA (Ekstazi)'nın İdrar ve Saçta Kromatografik Yöntemlerle Tayini

14.06.2016

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

EMİNE MÜGE

TUNCA

MB

YL

Denetimli Serbestlik Programından Yararlanan Kişilerin Kişilik Özelliklerinin 'Davranış inhibisyon Sistemi/Davranış Aktivasyon Sistemi'Ölçeği ve 'Eysenck Kişilik Envanteri-Gözden Geçirilmiş Kısa Formu' Üzerinden Araştırılması

24.02.2016

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

KADER

SÖNMEZ

BT

YL

Genç Nüfusta Kullanımı Yaygın Olan Amfetamin Türevlerinin (Ekstazi) İdrarda GC-MS ile Tayini

19.02.2016

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

SEVİM BERRİN

İNCİ

MB

YL

Esrar Bağımlılarında Algılanan Ebeveyn Kabul Reddinin, Psikolojik Uyumları ve Yetişkindeki Yakın İlişkiler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

29.09.2015

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

SHAHRZAD GANJI

GARGARI

MB

YL

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Üç Farklı Fakülte Öğrencilerinin Alkol ve Madde Bağımlılığına Yönelik Damgalamaları

29.09.2015

Prof. Dr. Yusuf ALPER

TUĞBA

TOLUNAY

MB

YL

Madde Kullanım Öyküsü Olan Mahkumlarda Aleksitimi ve Öfke İfade Tarzlarının Psikiyatrik Komorbidite ile İlişkisinin İncelenmesi

10.06.2015

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

SEVİL

YÖRÜK ERBEKLİ

MB

YL

Madde Kullanım Bozuklukları Olan Fanatik Futbol Taraftarlarında Çocukluk Çağı Travması, Benlik Saygısı ve Kişilik Bozukluklarının Araştırılması

24.12.2014

Doç. Dr. Zeki YÜNCÜ

NURDAN

ÖZOLGUN KURT

MB

YL

Meslek Lisesi Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Bilişsel Yetenek ve Dikkat Becerilerinin İncelenmesi

24.09.2014

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

MELİSHAN

DEMİREL

MB

YL

Şiddet Gören Kadınlarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Madde Kullanımının Araştırılması

27.08.2014

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

GÖZDE

PINARCI

MB

YL

Üniversite Öğrencilerinde Kumar Oynama, Patolojik Kumar Bağımlılığı ve İlişkili Karakter Özellikleri

14.05.2014

Prof. Dr. Hayriye ELBİ

ALEV

AKTAŞ

MB

YL

Profesyonel Araç Sürücülerinde Sürücü Davranışları ve Becerileri ile Alkol, Madde ve İlaç Kullanım Yaygınlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

02.04.2014

Doç. Dr. Serap A. AKGÜR

FATMA DİLEK

GÜRBÜZ

MB

YL

Gebelikte Sigara, Alkol ve Kafein Kullanım Yaygınlığının Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

21.08.2013

Doç. Dr. Serap A. AKGÜR

DİLEK

ÖKER KELEŞ

MB

YL

Yasa dışı madde kullanımı nedeniyle Denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulan ergen ve yetişkin bireylerin kaygı ve depresyon durumlarının değerlendirilmesi

21.08.2013

Doç. Dr. Serap A. AKGÜR

ŞENAY

GÜLER AKIN

MB

YL

Yasa dışı madde kullanımı nedeniyle Denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulan ergen ve yetişkin bireylerin motivasyon durumlarının değerlendirilmesi

21.08.2013

Doç. Dr. Serap A. AKGÜR

DEMET

HAVAÇELİĞİ ATLAM

MB

YL

Partner ilişkilerindeki ilişki bağımlılığının ebeveyn bağlanma stilleri ve madde kullanımı ile ilişkisi

14.08.2013

Doç. Dr. Zeki YÜNCÜ


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ