EGE ÜNİVERSİTESİ

Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü

Tamamlanan Tezler

Adı Soyadı Danışmanı Mezuniyet Tarihi Tez Konusu
DEMET HAVAÇELİĞİ ATLAM Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ 14.08.2013 Partner ilişkilerindeki ilişki bağımlılığının ebeveyn bağlanma stilleri ve madde kullanımı ile ilişkisi. 
DİLEK ÖKER KELEŞ Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 21.08.2013 Yasa dışı madde kullanımı nedeniyle Denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulan ergen ve yetişkin bireylerin kaygı ve depresyon durumlarının değerlendirilmesi
FATMA DİLEK GÜRBÜZ Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 21.08.2013 Gebelikte Sigara, Alkol ve Kafein Kullanım Yaygınlığının Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
ŞENAY GÜLER AKIN Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 21.08.2013 Yasa dışı madde kullanımı nedeniyle Denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulan ergen ve yetişkin bireylerin motivasyon durumlarının değerlendirilmesi
ALEV AKTAŞ Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 02.04.2014 Profesyonel Araç Sürücülerinde Sürücü Davranışları ve Becerileri ile Alkol, Madde ve İlaç Kullanım Yaygınlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
GÖZDE PINARCI Prof. Dr. Hayriye ELBİ 14.05.2014 Üniversite Öğrencilerinde Kumar Oynama, Patolojik Kumar Bağımlılığı ve İlişkili Karakter Özellikleri
MELİSHAN DEMİREL Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL 27.08.2014 Şiddet Gören Kadınlarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Madde Kullanımının Araştırılması
NURDAN ÖZOLGUN KURT Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL 24.09.2014 Meslek Lisesi Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Bilişsel Yetenek ve Dikkat Becerilerinin İncelenmesi
SEVİL YÖRÜK ERBEKLİ Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ 24.12.2014 Madde Kullanım Bozuklukları Olan Fanatik Futbol Taraftarlarında Çocukluk Çağı Travması, Benlik Saygısı ve Kişilik Bozukluklarının Araştırılması
TUĞBA TOLUNAY Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK 10.06.2015 Madde Kullanım Öyküsü Olan Mahkumlarda Aleksitimi ve Öfke İfade Tarzlarının Psikiyatrik Komorbidite ile İlişkisinin İncelenmesi
SEVİM BERRİN İNCİ Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK 29.09.2015 Esrar Bağımlılarında Algılanan Ebeveyn Kabul Reddinin, Psikolojik Uyumları ve Yetişkindeki Yakın İlişkiler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
SHAHRZAD GANJI GARGARI Prof. Dr. Yusuf ALPER 29.09.2015 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Üç Farklı Fakülte Öğrencilerinin Alkol ve Madde Bağımlılığına Yönelik Damgalamaları 
EMİNE MÜGE TUNCA Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK 24.02.2016 Denetimli Serbestlik ProgramındanYararlanan KişilerinKişilik Özelliklerinin 'Davranış inhibisyon Sistemi/Davranış Aktivasyon Sistemi'Ölçeği ve 'Eysenck Kişilik Envanteri-Gözden Geçirilmiş Kısa Formu' Üzerinden Araştırılması
KADER SÖNMEZ Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 24.02.2016 Genç Nüfusta Kullanımı Yaygın Olan Amfetamin Türevlerinin (Ekstazi) İdrarda GC-MS ile Tayini
MELİKE GÜNGÖR Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 14.06.2016 Yasadışı Madde Tarama ve İdrar Bütünlüğü Testlerine  Hile Katma Yöntemlerinin Etkisinin İncelenmesi
RUKİYE DÖĞER Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 14.06.2016 Metamfetaminin ve MDMA (Ekstazi)'nın İdrar ve Saçta Kromatografik Yöntemlerle Tayini
BETÜL AKYEL Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK 15.06.2016 Alkol Bağımlılığı Şiddeti Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği
CEMİLE TEKE Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ 06.12.2016 İzmir Bornova İlçesi Sağlık Çalışanlarının Bağlanma Stilleri, Kişilik Özellikleri, Kişiler Arası Çatışma Çözme Yaklaşımlarına Göre İnternet Kullanımlarının  İncelenmesi.
DUYGU ÖZKAYA Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 12.12.2016 Kokain ve Metabolitlerinin İnsan İdrarında Analizi
ALPERAY GİRİŞBAY Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 23.03.2017 Etil Alkol Kullanımının Doğrudan Biomarkerı Olan Etil Glukuronidin Saçta Analizine Yönelik Valide Yöntem Geliştirilmesi
EMİNE ÖZBUNAR Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 05.04.2017 Haşhaş Tohumlarının Gıda Olarak Tüketilmesinden Sonra İdrarda Morfin Saptanması
OZAN YEŞİLTEPE Doç. Dr. Dilek ODACI DEMİRKOL 18.07.2017 Karaciğer Hücrelerinde in Vitro Olarak Test Edilmiş Etkin Antioksidan Bitkisel Preparatların Eldesi
BURAK YEDEKÇİ Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK 24.07.2017 Görsel Medyanın Alkol ve Sigara Kullanımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
SELİN DEMİR Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 25.08.2017 Yasadışı Olarak Kullanılan Esrar (Kannabinoidler)'ın İdrarda Tayininde Farklı Ekstraksiyon Yöntemlerinin Geliştirilmesi
SEVDA ACAR Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ 25.08.2017 Sigara İçen ve Sigara İçmeyen Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Açısından Karşılaştırılması
HANDE ÇELİKAY Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK 19.09.2017 Esrar ve Sentetik Esrar Kullanımı Olan Bireylerin Nöropsikolojik İşlevlerinin Madde Kullanımı Olmayan Bireyler ile Karşılaştırılması 
IŞIL BEKTAŞ Prof. Dr. Hayriye ELBİ 20.12.2017 Bir grup Profesyonel Futbolcunun Futbolu Bırakmadan Önce, Bıraktıktan Sonra Madde Kullanım Profilinin İncelenmesi
EZGİ COŞKUN Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL 03.01.2018 Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğunun Ailede Alkol ve Madde Kullanımı ile İlişkisi
SELİN YAKA Prof. Dr. Serap A. AKGÜR 02.02.2018 Ülkemizde Yasadışı Madde Analizi Yapan Adli Laboratuvarların Kalite ve Standardizasyonun Değerlendirilmesi
SELİN ÖZCAN Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL 06.02.2018 Fotoğraf Çekme Sanatı'nın Bağımlılık Tedavisi Üzerindeki Etkileri 
CANAN YÖRÜK Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ 14.02.2018 Üniversite öğrencilerinin sigara içme durumlarına göre algıladıkları stres, çok boyutlu sosyal destek ve öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi
ÖMER KAYGUSUZ Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ 21.02.2018 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımı Nedeniyle Birden Fazla Kez Yasal Yaptırımla Karşılaşmış Yetişkin Erkek Bireylerin Sosyal Sorun Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi
BERKAY KÖFTECİ Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ 19.04.2018 Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının, Psikolojik Dayanıklılık ve Ruminasyon Açısından İncelenmesi
NİLAY YILDIZ Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL 25.04.2018 Sigara Paketleri üzerinde yer alan yazılı ve görsel uyarı işaretlerinin kişiler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi
GÖKHAN KARAGÜL Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ 26.04.2018 İzmir İli Emniyet Teşkilatı Çalışanlarının Bağlanma Stilleri,Kişilik Özellikleri, Kişiler Arası Çatışma Çözme Yaklaşımlarına Göre Internet Kullanımlarının İncelenmesi
DİLAN  ÜZGÜN Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ 20.07.2018 Sigara Bırakma Sonrası Bireylerin Yaşam Tarzı Değişikliğinin Araştırılması
DUYGU ÇELEBİ Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ 20.07.2018 Kadın Konukevine Müracaat Eden Kadınların Çocuklarına Aktarılan Şiddetin Araştırılması ve Bu Şiddetin Kadınların Eşlerindeki Alkol Madde Kullanımı İle İlişkisinin İncelenmesi.
EBRU ALDEMİR Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL 23.10.2018 Çocukluk Çağı Travması ve Psikolojik Dayanıklılığın Alkol Kullanım Bozukluğu Klinik Görünümüne Etkisi
MİNE PAZARCIKCI Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK 23.10.2018 Yasadışı Madde Kullanımı Nedeniyle Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Kişilerde Madde Kullanımına Eşlik Eden Sigara , Alkol ve Patolojik Kumar Bağımlılığının Araştırılması