canlı destek

Tamamlanan Tezler

Adı

Soyadı

Tez Konusu

Danışmanı

Mezuniyet tarihi

PELİN

ÜNLÜSAYIN

Yasadışı Olarak Kullanılan Esrar (Kannabinoidler)'in idrar Analizinde Farklı Türevlendiricilerin Karşılaştırılması

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

22.03.2019

TÜLAY

YILMAZ

Madde Bağımlılığının Belirlenmesine Yönelik Biyoanaliz Sistemleri İçin Uygun Aptamer Antikorların Stabilizasyonu: Kokain ve Metamfetamin Sensörlerinin Eldesi

Prof. Dr. Suna TİMUR

19.02.2019

CAN

AKDENİZLİ

Ortaokul Düzeyinde Uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitiminin (TMB) Etkililiği ve Öğrencilerin Eğitim İle İlgili Görüşleri

Prof. Dr. Yusuf ALPER

12.02.2019

MİNE

PAZARCIKCI

Yasadışı Madde Kullanımı Nedeniyle Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Kişilerde Madde Kullanımına Eşlik Eden Sigara, Alkol ve Patolojik Kumar Bağımlılığının Araştırılması

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

23.10.2018

EBRU

ALDEMİR

Çocukluk Çağı Travması ve Psikolojik Dayanıklılığın Alkol Kullanım Bozukluğu Klinik Görünümüne Etkisi

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

23.10.2018

VOLKAN

KARPAT

Madde Kullanım Bozukluğu Olan Erkek Olgularda Saldırganlığın ve Kendine Zarar Verme Davranışının Yordanmasında Bağlanma ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Rolü

Prof. Dr. Yusuf ALPER

17.10.2018

DUYGU

ALTIN

Sigara Alkol ve Madde Tutulumu Tarama Testinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

25.09.2018

DUYGU

ÇELEBİ

Kadın Konukevine Müracaat Eden Kadınların Çocuklarına Aktarılan Şiddetin Araştırılması ve Bu Şiddetin Kadınların Eşlerindeki Alkol Madde Kullanımı İle İlişkisinin İncelenmesi.

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

20.07.2018

DİLAN

ÜZGÜN

Sigara Bırakma Sonrası Bireylerin Yaşam Tarzı Değişikliğinin Araştırılması

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

20.07.2018

GÖKHAN

KARAGÜL

İzmir İli Emniyet Teşkilatı Çalışanlarının Bağlanma Stilleri,Kişilik Özellikleri, Kişiler Arası ÇatışmaÇözme Yaklaşımlarına Göre Internet Kullanımlarının İncelenmesi

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

26.04.2018

NİLAY

YILDIZ

Sigara Paketleri üzerinde yer alan yazılı ve görsel uyarı işaretlerinin kişiler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

25.04.2018

BERKAY

KÖFTECİ

Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının, Psikolojik Dayanıklılık ve Ruminasyon Açısından İncelenmesi

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

19.04.2018

ÖMER

KAYGUSUZ

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımı Nedeniyle Birden Fazla Kez Yasal Yaptırımla Karşılaşmış Yetişkin Erkek Bireylerin Sosyal Sorun Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

21.02.2018

CANAN

YÖRÜK

Üniversite öğrencilerinin sigara içme durumlarına göre algıladıkları stres, çok boyutlu sosyal destek ve öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

14.02.2018

SELİN

ÖZCAN

Fotoğraf Çekme Sanatı'nın Bağımlılık Tedavisi Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

06.02.2018

SELİN

YAKA

Ülkemizde Yasadışı Madde Analizi Yapan Adli Laboratuvarların Kalite ve Standardizasyonun Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

02.02.2018

EZGİ

COŞKUN (İNCESU)

Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğunun Ailede Alkol ve Madde Kullanımı ile İlişkisi

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

03.01.2018

IŞIL

BEKTAŞ

Bir grup Profesyonel Futbolcunun Futbolu Bırakmadan Önce, Bıraktıktan Sonra Madde Kullanım Profilinin İncelenmesi

Prof. Dr. Hayriye ELBİ

20.12.2017

HANDE

ÇELİKAY

Esrar ve Sentetik Esrar Kullanımı Olan Bireylerin Nöropsikolojik İşlevlerinin Madde Kullanımı Olmayan Bireyler ile Karşılaştırılması

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

19.09.2017

SEVDA

ACAR

Sigara İçen ve Sigara İçmeyen Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Açısından Karşılaştırılması

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

25.08.2017

SELİN

DEMİR

Yasadışı Olarak Kullanılan Esrar (Kannabinoidler)'ın İdrarda Tayininde Farklı Ekstraksiyon Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

25.08.2017

BURAK

YEDEKÇİ

Görsel Medyanın Alkol ve Sigara Kullanımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

24.07.2017

OZAN

YEŞİLTEPE

Karaciğer Hücrelerinde in Vitro Olarak Test Edilmiş Etkin Antioksidan Bitkisel Preparatların Eldesi

Doç. Dr. Dilek ODACI DEMİRKOL

18.07.2017

EMİNE

ÖZBUNAR

Haşhaş Tohumlarının Gıda Olarak Tüketilmesinden Sonra İdrarda Morfin Saptanması

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

05.04.2017

ALPERAY

GİRİŞBAY

Etil Alkol Kullanımının Doğrudan Biomarkerı Olan Etil Glukuronidin Saçta Analizine Yönelik Valide Yöntem Geliştirilmesi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

23.03.2017

DUYGU

ÖZKAYA

Kokain ve Metabolitlerinin İnsan İdrarında Analizi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

12.12.2016

CEMİLE

TEKE

İzmir Bornova İlçesi Sağlık Çalışanlarının Bağlanma Stilleri, Kişilik Özellikleri, Kişiler Arası Çatışma Çözme Yaklaşımlarına Göre İnternet Kullanımlarının  İncelenmesi.

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

06.12.2016

BETÜL

AKYEL

Alkol Bağımlılığı Şiddeti Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

15.06.2016

RUKİYE

DÖĞER

Metamfetaminin ve MDMA (Ekstazi)'nın İdrar ve Saçta Kromatografik Yöntemlerle Tayini

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

14.06.2016

MELİKE

GÜNGÖR

Yasadışı Madde Tarama ve İdrar Bütünlüğü Testlerine  Hile Katma Yöntemlerinin Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

14.06.2016

KADER

SÖNMEZ

Genç Nüfusta Kullanımı Yaygın Olan Amfetamin Türevlerinin (Ekstazi) İdrarda GC-MS ile Tayini

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

24.02.2016

EMİNE MÜGE

TUNCA

Denetimli Serbestlik ProgramındanYararlanan KişilerinKişilik Özelliklerinin 'Davranış inhibisyon Sistemi/Davranış Aktivasyon Sistemi'Ölçeği ve 'Eysenck Kişilik Envanteri-Gözden Geçirilmiş Kısa Formu' Üzerinden Araştırılması

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

24.02.2016

SHAHRZAD GANJI

GARGARI

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Üç Farklı Fakülte Öğrencilerinin Alkol ve Madde Bağımlılığına Yönelik Damgalamaları

Prof. Dr. Yusuf ALPER

29.09.2015

SEVİM BERRİN

İNCİ

Esrar Bağımlılarında Algılanan Ebeveyn Kabul Reddinin, Psikolojik Uyumları ve Yetişkindeki Yakın İlişkiler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

29.09.2015

TUĞBA

TOLUNAY

Madde Kullanım Öyküsü Olan Mahkumlarda Aleksitimi ve Öfke  İfade Tarzlarının Psikiyatrik Komorbidite ile İlişkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

10.06.2015

SEVİL

YÖRÜK ERBEKLİ

Madde Kullanım Bozuklukları Olan Fanatik Futbol Taraftarlarında Çocukluk Çağı Travması, Benlik Saygısı ve Kişilik Bozukluklarının Araştırılması

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

24.12.2014

NURDAN

ÖZOLGUN KURT

Meslek Lisesi Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Bilişsel Yetenek ve Dikkat Becerilerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

24.09.2014

MELİSHAN

DEMİREL

Şiddet Gören Kadınlarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Madde Kullanımının Araştırılması

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

27.08.2014

GÖZDE

PINARCI

Üniversite Öğrencilerinde Kumar Oynama, Patolojik Kumar Bağımlılığı ve İlişkili Karakter Özellikleri

Prof. Dr. Hayriye ELBİ

14.05.2014

ALEV

AKTAŞ

Profesyonel Araç Sürücülerinde Sürücü Davranışları ve Becerileri ile Alkol, Madde ve İlaç Kullanım Yaygınlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

02.04.2014

ŞENAY

GÜLER AKIN

Yasa dışı madde kullanımı nedeniyle Denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulan ergen ve yetişkin bireylerin motivasyon durumlarının değerlendirilmesi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

21.08.2013

FATMA DİLEK

GÜRBÜZ

Gebelikte Sigara, Alkol ve Kafein Kullanım Yaygınlığının Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

21.08.2013

DİLEK

ÖKER KELEŞ

Yasa dışı madde kullanımı nedeniyle Denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulan ergen ve yetişkin bireylerin kaygı ve depresyon durumlarının değerlendirilmesi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

21.08.2013

DEMET

HAVAÇELİĞİ ATLAM

Partner ilişkilerindeki ilişki bağımlılığının ebeveyn bağlanma stilleri ve madde kullanımı ile ilişkisi.

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

14.08.2013

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ