EGE UNIVERSITY

Institute on Drug Abuse, Toxicology and Pharmaceutical Science

Completed Thesis

Name

Surname

Thesis

Supervisor

Date

Gökhan

KARAGÜL

İzmir İli Emniyet Teşkilatı Çalışanlarının Bağlanma Stilleri,Kişilik Özellikleri, Kişiler Arası ÇatışmaÇözme Yaklaşımlarına Göre Internet Kullanımlarının İncelenmesi

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

2018

Nilay

YILDIZ

Sigara Paketleri üzerinde yer alan yazılı ve görsel uyarı işaretlerinin kişiler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

2018

Berkay

KÖFTECİ

Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının, Psikolojik Dayanıklılık ve Ruminasyon Açısından İncelenmesi

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

2018

Ömer

KAYGUSUZ

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımı Nedeniyle Birden Fazla Kez Yasal Yaptırımla Karşılaşmış Yetişkin Erkek Bireylerin Sosyal Sorun Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi      

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

2018

Canan

YÖRÜK

Üniversite öğrencilerinin sigara içme durumlarına göre algıladıkları stres, çok boyutlu sosyal destek ve öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

2018

Selin

ÖZCAN

Fotoğraf Çekme Sanatı'nın Bağımlılık Tedavisi Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

2018

Selin

YAKA

Ülkemizde Yasadışı Madde Analizi Yapan Adli Laboratuvarların Kalite ve Standardizasyonun Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

2018

Ezgi    

COŞKUN

Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğunun Ailede Alkol ve Madde Kullanımı ile İlişkisi

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

2018

Işıl

BEKTAŞ

Bir grup Profesyonel Futbolcunun Futbolu Bırakmadan Önce, Bıraktıktan Sonra Madde Kullanım Profilinin İncelenmesi

Prof. Dr. Hayriye ELBİ

2017

Hande

ÇELİKAY

Esrar ve Sentetik Esrar Kullanımı Olan Bireylerin Nöropsikolojik İşlevlerinin Madde Kullanımı Olmayan Bireyler ile Karşılaştırılması

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

2017

Sevda

ACAR

Sigara İçen ve Sigara İçmeyen Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Açısından Karşılaştırılması

Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ

2017

Selin

DEMİR

Yasadışı Olarak Kullanılan Esrar (Kannabinoidler)'ın İdrarda Tayininde Farklı Ekstraksiyon Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

2017

Burak

YEDEKÇİ

Görsel Medyanın Alkol ve Sigara Kullanımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

2017

Ozan

YEŞİLTEPE

Karaciğer Hücrelerinde in Vitro Olarak Test Edilmiş Etkin Antioksidan Bitkisel Preparatların Eldesi

Doç. Dr. Dilek ODACI DEMİRKOL

2017

Emine

ÖZBUNAR

Haşhaş Tohumlarının Gıda Olarak Tüketilmesinden Sonra İdrarda Morfin Saptanması

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

2017

Alperay

GİRİŞBAY

Etil Alkol Kullanımının Doğrudan Biomarkerı Olan Etil Glukuronidin Saçta Analizine Yönelik Valide Yöntem

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

2017

Duygu

ÖZKAYA

Kokain ve Metabolitlerinin İnsan İdrarında Analizi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

2016

Cemile

TEKE

İzmir Bornova İlçesi Sağlık Çalışanlarının Bağlanma Stilleri, Kişilik Özellikleri, Kişiler Arası Çatışma Çözme

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

2016

Betül

AKYEL

Alkol Bağımlılığı Şiddeti Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

2016

Rukiye

DÖĞER

Metamfetaminin ve MDMA (Ekstazi)'nın İdrar ve Saçta Kromatografik Yöntemlerle Tayini

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

2016

Melike

GÜNGÖR

Yasadışı Madde Tarama ve İdrar Bütünlüğü Testlerine  Hile Katma Yöntemlerinin Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

2016

Emine Müge

TUNCA

Denetimli Serbestlik ProgramındanYararlanan KişilerinKişilik Özelliklerinin 'Davranış inhibisyon Sistemi/Davranış Aktivasyon Sistemi'Ölçeği ve 'Eysenck Kişilik Envanteri-Gözden Geçirilmiş Kısa Formu' Üzerinden Araştırılması

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

2016

Kader

SÖNMEZ

Genç Nüfusta Kullanımı Yaygın Olan Amfetamin Türevlerinin (Ekstazi) İdrarda GC-MS ile Tayini

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

2016

Sevim Berrin

İNCİ

Esrar Bağımlılarında Algılanan Ebeveyn Kabul Reddinin, Psikolojik Uyumları ve Yetişkindeki Yakın İlişkiler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

2015

Shahrzad Ganji

GARGARİ

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Üç Farklı Fakülte Öğrencilerinin Alkol ve Madde Bağımlılığına Yönelik Damgalamaları

Prof. Dr. Yusuf ALPER

2015

Tuğba

TOLUNAY

Madde Kullanım Öyküsü Olan Mahkumlarda Aleksitimi ve Öfke  İfade Tarzlarının Psikiyatrik Komorbidite ile İlişkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK

2015

Sevil

YÖRÜK ERBEKLİ

Madde Kullanım Bozuklukları Olan Fanatik Futbol Taraftarlarında Çocukluk Çağı Travması, Benlik Saygısı ve Kişilik Bozukluklarının Araştırılması

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

2014

Gözde

PINARCI

Üniversite Öğrencilerinde Kumar Oynama, Patolojik Kumar Bağımlılığı ve İlişkili Karakter Özellikleri

Prof. Dr. Hayriye ELBİ

2014

Melishan

DEMİREL

Şiddet Gören Kadınlarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Madde Kullanımının Araştırılması

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

2014

Nurdan

ÖZOLGUN KURT

Meslek Lisesi Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Bilişsel Yetenek ve Dikkat Becerilerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

2014

Alev

AKTAŞ

Profesyonel Araç Sürücülerinde Sürücü Davranışları ve Becerileri ile Alkol, Madde ve İlaç Kullanım Yaygınlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

2013

Demet

HAVAÇELİĞİ ATLAM

Partner İlişkilerindeki İlişki Bağımlılığının Ebeveyn Bağlanma Stilleri ve Madde Kullanımı İle İlişkisi.

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ

2013

Dilek

ÖKER KELEŞ

Yasa dışı madde kullanımı nedeniyle Denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulan ergen ve yetişkin bireylerin kaygı ve depresyon durumlarının değerlendirilmesi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

2013

Fatma Dilek

GÜRBÜZ

Gebelikte Sigara, Alkol ve Kafein Kullanım Yaygınlığının Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

2013

Şenay

GÜLER AKIN

Yasadışı Madde Kullanımı Nedeniyle Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulan Ergen Ve Yetişkin Bireylerin Motivasyon Durumlarının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Serap A. AKGÜR

2013