Çerez Örnek
canlı destek

Bağımlılık Yapan Maddeler ve Toksikolojisi

Bağımlılık Yapan Maddeler ve Toksikolojisi

Izmir, 2014


Kitap Özeti 
Son yıllarda yasadışı, bağımlılık yapan ya da keyif alma amacıyla kullanılan ve üretilen yeni tasarım maddeler günümüz hayatının sosyal yapısında maalesef önemli bir yer kazanmıştır. Bu kitapta; bağımlık ve toksikoloji ile ilgili genel bilgileri ve ilgili yasal düzenlemeleri, alkol, kafein, esrar, sentetik esrar, amfetamin ve türevleri, kokain, khat ve katinonlar, opioidler, halüsinojenler, benzodiazepinler, antidepresanlar gibi kötüye kullanımı olabilen maddelere ait yapısal farmakolojik ve toksikolojik özellikleri ile bu maddelerin analizi ile ilgili biyolojik materyalleri/analitik yöntemleri kapsayan bilgiler bulunmaktadır.

İÇİNDEKİLER
Madde Kullanım Bozuklukları Prof. Dr. Hakan Coşkunol
Toksikolojiye Giriş ve Genel Kavramlar      Prof. Dr. Yeşim Tunçok 
Kafein                            Doç. Dr. Aylin Arıcı
Alkol                              Uzm. Dr. Esra Küçükibrahimoğlu
Adli Bilimlerde Etil Alkol    Doç. Dr. I. Özgür Can
Esrar ve Kannabinoidler   Doç. Dr.Serap Annette Akgür
Sentetik Kannabinoidler   Doç. Dr. Serap Annette Akgür
Amfetamin ve benzeri maddeler Doç. Dr. Yusuf Cem Kaplan, Yrd. Doç. Dr.Ömer Demir 
Kokain                            Prof. Dr. Atila Karaalp
KHAT ve Sentetik Katinonlar  Prof. Dr. Sedef Gidener
Opioidler                         Doç. Dr. Mine Kadıoğlu Duman
Halusinojenler                  Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir, Uzm. Dr. E. Burçak Zengin
Benzodiazepinler             Prof. Dr. Şule Kalkan
Antidepresanlar               Uzm. Dr. Ebru Aldemir
Uçucu Solventler             Doç. Dr. Nil Hocaoğlu Aksay

Kitaba erişim linki: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=5&sid=4d65c7dd-5062-46f9-b969-ecb27bcda459%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=ege.b1238220&db=cat03506a

Satın almak için:

http://www.kutuphane.ege.edu.tr/d-331/satin_alma.html


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ