Çerez Örnek
canlı destek

Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri (BATI) Enstitüsü, ülkemizde bağımlılık alanında lisansüstü program oluşturan ve yürüten ilk kurumdur. 2010 yılında kurulan Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı bu programların açılabilmesinin temelini oluşturmuştur. Anabilim Dalı’nda yürütülen programların temel hedefi bireylerin kendi lisans geçmişleriyle uyumlu olacak şekilde bağımlılığa genel bakışı kavrayabilmelerini sağlamaktır.

Bağımlılık bir sağlık sorunudur ancak aynı zamanda hukuki sorunlara da yol açabilir. Kişilerin sosyal yaşamlarını etkiler, toplum düzenine doğrudan etki eden bir problemdir. Dolayısıyla tek bir meslek grubunun veya uzmanlık alanının bağımlılığı ne araştırması ne de çözümlemeye çalışması başarılı sonuçlar verememektedir. Bağımlılıkta tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok disiplinli çalışma platformlarına ihtiyaç vardır. Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı bu ihtiyacı karşılamak adına yapılmış önemli bir girişimdir ve ilerleyen süreçlerde farklı üniversitelerde de benzerlerinin açılmasıyla alanda ihtiyaç duyulan yetişmiş uzmanlar ülke genelinde alanda görev almaya başlayacaktır.

Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı’nda sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve temel bilimler beraber çalışmaktadır. Eğitim, araştırma ve hizmet boyutlarında tüm personel kendi lisans alanlarının bağımlılıkla ilişkili boyutlarında görev almakta ve çok disiplinli çalışma ortamlarına iyi bir örnek oluşturmaktadır.

Anabilim Dalı bünyesinde yürütülmekte olan eğitim programlarında sağlık, fen ve sosyal bilimler alanlarından öğretim üyeleri görev almaktadır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ