Çerez Örnek
canlı destek

Alkol ve Trafik

Alkol ve Trafik

İzmir, 2009

Önsöz

Alkol kullanımı ve eşlik eden sorunlar, toplum ve kültürel yapılanmadaki farklılıklara göre değişimler göstermektedir. Dünyadaki gelişime paralel olarak, alkol kullanımı da değişim içindedir. Yaygın kullanımı olan alkolün önemli sorun alanlarından birisi trafikte alkol kullanımıdır. Trafik ve alkol kullanımı farklı uzmanlık alanlarının ortak noktası olabilmektedir. Trafikte alkol kullanma davranışını oluşturan bireysel, toplumsal nedenler psikolojik ve sosyolojik bir bakış açısını gerektirirken, alkolün metabolizması ve toksik etkileri kimya, farmakoloji ve toksikoloji bilimlerine uzanmaktadır. Bireylerde alkol kullanımı ve eşlik eden bozuklukların tanı, tedavi önlenmesinde başta psikiyatri olmak üzere sağlık bilimleri, trafikte alkol kullanımının önlenmesi yolunda adli bilimler, emniyet güçleri, yerel ve ulusal yöneticiler bir arada çalışmalıdır. Kurulma amacı madde bağımlılığı gibi çok disiplinli bir alanda ortak çalışmalar yapmak olan Ege Üniversitesi BATI Enstitüsünün ilk yayını olan “Alkol ve Trafik” bölümleri içinde bu çok disiplinliliği içermektedir. Bu kitap farklı disiplinlere yol gösterebilecek bir kaynak olma çabası ile oluşturulmuştur.
İlk bölümde toplumda alkol kullanımı ve eşklik eden sorunlar, alkollü araç kullanımı, belirleme ve önlemede yapılabilecekler gözden geçirilmiştir. Daha sonraki iki bölümde alkol ve alkol kullanımının farmakolojisi ve toksikolojisi ayrıntılarıyla değerlendirilmiştir. Alkol kullanım bozuklukları, tanı ve tedavisi, alkol kullanımının psikodinamikleri, sorunu olan kişilerde uygulanabilecek yaklaşımlar ve motivasyonel görüşme ilkeleri dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerde ele alınmıştır. Alkol kullanımının adli tıp açısından değerlendirilmesi  ve ceza yasasında alkollü araç kullanımını suçu yedinci ve sekizinci bölümlerde ilgili mevzuat eşliğinde tartışılmıştır. Son bölümde alkollü araç kullanıcılarına psikolojik bir bakış açısı ile bakılmış ve bazı sorulara yanıt aranmaya çalışılmıştır. Eklerde ülkemizde Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) yönetmelik, yönerge ve uygulamaları ayrıntıları ile verilmiştir.
Trafikte alkol kullanımını azaltma gayesi ile farklı bilim alanlarına yardımcı olacağını düşündüğüm bu kitabın oluşmasında öncü olan Sayın Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz’a, BATI Enstitüsü Müdür yardımcısı Y.Doç. Dr. Serap Annette Akgür’e ve özveri ile çalışan tüm BATI Enstitüsü çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunarım.
Prof. Dr. Hakan Coşkunol

 

İÇİNDEKİLER
Alkol, Trafik Ve Toplum
Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL
Alkolün Farmakolojik Özellikleri
Yrd.Doç.Dr.Serap.A.AKGÜR                
Alkolle İlgili Toksikolojik Özellikler
Yrd.Doç.Dr.Serap.A.AKGÜR, Prof.Dr.Fatma Nil ERTAŞ
Alkol Kullanım Bozuklukları
Doç.Dr.Ender ALTINTOPRAK
Motivasyonel Görüşmenin İlkeleri
Gökçe GÖKÇEN
Psikodinamik Açıdan Alkol Kullanımı
Zeki YÜNCÜ
Adli Tıp Açısından Sürücü Ve Alkol
Aytaç KOÇAK
Ceza Yasasında Alkollü Araç Kullanma Suçu
Ali Rıza ÇINAR
Alkollü araç kullanan sürücüler neden tehlikelidir?
Mehmet KOYUNCU
Ek 1 Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (Südge) Yönetmeliği
Ek-2 Südge Programı Uygulanması Ve Değerlendirilmesi Esaslarına Dair Yönerge
Ek 3. Südge uygulaması
Ek 4. Südge-psikolojik testleri

Kitaba erişim linki: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=4d65c7dd-5062-46f9-b969-ecb27bcda459%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=ege.b1211789&db=cat03506a

 

Satın almak için:

http://www.kutuphane.ege.edu.tr/d-331/satin_alma.html

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ