canlı destek

Bağımlılıkta Moleküler Çalışmalar Yüksek Lisans

Eğitim dili %100 Türkçe'dir.

Önerilen Programa Öğrenci Kabul Koşulları
Fen veya Sağlık Bilimleri alanında lisans mezunu olmak.

Program Bilgileri

  • Program, 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur.
  • Ders başarı notları 4.00 üzerinden en az 2.00 (Harf olarak CC) olmalıdır.
  • Seminer dersi ve tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
  • Tezli yüksek lisans programının tamamlama süresi en az 4, en çok 6 yarıyıldır.
  • Öğrenci, programı, ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 3 yarıyılda tamamlayabilir.

Dersler

Dersin Adı

(T U) Yerel Kredisi

AKTS Kredisi

Dersin Türü

 
 

Bağımlılıklar

(4 0) 4

8

Z

 

Bağımlılıkta Moleküler Araştırmalar

(3 2) 4

10

Z

 

Bilimsel Araştırmanın Temelleri

(2 0) 2

3

Z

 

Madde Kullanım Bozuklukları

(4 0) 4

8

S

 

Bağımlılık Toksikolojisi

(2 0) 2

4

S

 

Bağımlılık Nörofizyolojisi

(2 0) 2

8

S

 

Toksikolojinin Temel Kavram ve Prensipleri

(2 0) 2

4

S

 

Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi

(2 0) 2

8

S

 

Bağımlılık Nöroanatomisi

(2 0) 2

8

S

 

Bağımlılıkta İlaç Kimyası

(3 0) 3

8

S

 

İlaç Etkisi ve Bağımlılık

(3 0) 3

8

S

 

Bağımlılık Nörobiyokimyası

(3 0) 3

8

S

 

Bağımlılıkta Proteomik Yaklaşımlar

(3 0) 3

8

S

 

Bağımlılıkta Epigenetik ve miRNA Mekanizmaları

(3 0) 3

8

S

 

Bağımlılık Araştırmalarında Protein Mühendisliği Uygulamaları

(3 0) 3

8

S

 

Bağımlılık Hukuku ve Etik

(2 0) 2

4

S

 

Bağımlılıkta Etkileşimlerin Moleküler Modelleme Yoluyla İncelenmesi

(3 0) 3

8

S

 

Bağımlılık Alanında Kişisel Veri Tabanlarının Oluşturulması

(3 0) 3

8

S

 

Bağımlılık Araştırmalarında in vitro Çalışmalar

(3 0) 3

8

S

 

Bağımlılık çalışmalarında kullanılan Deneysel Modeller

(3 0) 3

8

S

 

Madde Bağımlılığında Enstrümental Analiz

(3 2) 4

10

S

 

Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik 

(3 0) 3

6

S

 

İlaç Klinik Araştırmaları

(3 0) 3

8

S

 

Klinik Araştırmalarda Kalite Güvencesi

(3 0) 3

8

S

 

Bağımlılık Araştırmalarında Radyonüklid İşaretleme ve Görüntüleme

(2 2) 3

8

S

 

Seminer

-

6

-

 

Tez Çalışması

25

-

 

Uzmanlık Alan Dersi

-

5

-

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ