Çerez Örnek
canlı destek

Bağımlılıkta Moleküler Çalışmalar Yüksek Lisans

Eğitim dili %100 Türkçe'dir.

Önerilen Programa Öğrenci Kabul Koşulları
Fen veya Sağlık Bilimleri alanında lisans mezunu olmak.

Program Bilgileri

  • Program, 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur.
  • Ders başarı notları 4.00 üzerinden en az 2.00 (Harf olarak CC) olmalıdır.
  • Seminer dersi ve tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
  • Tezli yüksek lisans programının tamamlama süresi en az 4, en çok 6 yarıyıldır.
  • Öğrenci, programı, ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 3 yarıyılda tamamlayabilir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ