Çerez Örnek
canlı destek
VRforDrugRehabilitation projesinin uluslararası çoğaltıcı etkinliği gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nün ortak olarak yer aldığı “Madde Bağımlılığı için Sanal Gerçeklik ile Rehabilitasyon (VRforDrugRehabilitation)” adlı 2018-3-TR01-KA205-061550 kodlu AB Erasmus+ KA205 Projesi’nin uluslararası çoğaltıcı etkinliği 29 Aralık 2021 tarihinde saat 15:00’da çevrim içi platformda gerçekleştirilmiştir.  Etkinlikte Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nden Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ ve Öğr.Gör. İnci Derya YÜCEL ile diğer ortak kurumların temsilcileri projenin fikri çıktıları ve elde edilen sonuçları hakkında sunumlarını gerçekleştirmiştir. Proje ortaklarının temsilcilerinin projenin ulusal ve uluslararası düzeydeki öneminin vurgusuna dair konuşmaları ile etkinlik tamamlanmıştır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ