canlı destek
Bağımlılık Toksikolojisi Anabilim Dalı'na Bildiri Ödülleri

Türkiye'de her iki yılda bir gerçekleşen Uluslararası Adli Toksikologlar Birliği (TIAFT) Toplantısı'nda bu yıl kurumumuzdan Araş.Gör.Rukiye Döğer "Multiple Drug Use Profile In Izmir/Turkey" isimli çalışması ile sözel bildiri ödülünde birinciliğe layık görüldü.  

"Urinary Screening Test Results and Creatinine Normalization Standards" isimli çalışma ile kurumumuz Araş.Gör.Melike Aydoğdu sözel bildiri İkincilik ödülüne layık görüldü.

Tubitak 3001 Başlangıç AR-GE Projeleri kapsamında desteklenen araştırmanın verilerinin bir kısmının sunulduğu "The Efficiency Of Spe Cartridges For Illegal Substance Analysis In Sweat" başlıklı poster çalışması ikincilik ödülü almaya hak kazandı.


 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ