EGE ÜNİVERSİTESİ

Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü

Rektörlüğün Duyurusu;

Sayın Öğretim Elemanı,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.03.2020 tarihinde yapmış olduğu basın açıklaması uyarınca, Üniversitemiz 23.03.2020 Pazartesi günü itibariyle dijital imkânlar ile uzaktan eğitime başlayacaktır. Bu kapsamda öğretim elemanlarımızın, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında vermiş oldukları derslerini öncelikle 5. ve 6. haftalar olmak üzere (Ege Ders) Ege Üniversitesi Dijital Materyal Havuzuna Ders Materyallerini (PowerPoint sunumu, video gibi) 22.03.2020 Pazar günü sat 24.00’a kadar girmeleri gerekmektedir.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü