Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü

Problemli Madde Kullanımının Tahminine Yönelik Seminer (2009)

 

Problemli Madde Kullanımının (PDU) Tahminine Yönelik Eğitim Semineri (11-12 Kasım 2009)


Problemli Madde Kullanımı (PDU) göstergesi, ulusal ve yerel seviyede problemli madde kullanımının prevalansı ve insidansına ilişkin veri toplayan bir ana göstergedir. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA)’ne göre PDU, “damariçi madde kullanımı veya opioidlerin, kokain ve/veya amfetaminlerin uzun süreli/düzenli kullanımı” olarak tanımlanmaktadır. Problemli madde kullanımı prevalansı, EMCDDA tarafından Avrupa Birliği içerisinde madde kullanım olgusunun farklı yönlerini izleyebilmek amacıyla kullanılan beş ana epidemiyolojik göstergeden biridir. Bu gösterge, madde kullanımının sağlık açısından veya sosyal açıdan ortaya çıkardığı sonuçlardan ziyade belli bir madde kullanım örüntüsünü ölçmekte ve eroin veya damariçi madde kullanımı gibi bireye ve topluma en fazla zararı veren daha problemli madde kullanım örüntülerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, PDU ana göstergesi, diğer göstergeler tarafından etkin bir şekilde ele alınmayan daha problemli madde kullanım örüntülerine ilişkin bilgi toplamaktadır. Bu ana göstergenin amacı, Avrupa ve diğer bölgelerde yerel ve ulusal seviyelerde problemli ve damariçi madde kullanım prevalansını güvenilir ve karşılaştırılabilir bir şekilde ölçmektir.
Bu 2 gün süreli eğitim semineri, problemli madde kullanımını tahmin edebilmek için kullanılan yöntemlere bir giriş niteliği taşımaktadır. Seminer kapsamında pek çok tahmin tekniğine değinilecektir (örn. multiplier yöntemleri, capture-recapture yöntemleri, kesikli Poisson yöntemi). Seminer sırasında uzmanlar tarafından katılımcılara sunumlar, bilgisayar temelli alıştırmalar ve tartışma oturumları vasıtasıyla bilgi aktarımı sağlanacaktır. Söz konusu seminer, doğrudan istatistiksel yöntemlerin sunumuna odaklanmayacak,  katılımcılara yöntemlerin temel yönlerini deneme ve yöntemlere dayanak teşkil eden varsayımları görüp tartışma fırsatı sunacaktır.
Seminer, PDU tahmin teknikleri üzerine oldukça tanınmış ve uzun bir akademik geçmişe sahip uzmanlar tarafından verilecektir; bu uzmanlar, Prof. Clive Richardson (Uygulamalı İstatistik Profesörü, Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümü, Panteion Üniversitesi, Atina) ve Dr. Gordon Hay (Kıdemli Araştırmacı, Maddenin Kötüye Kullanımını Araştırma Merkezi, Glasgow Üniversitesi)’dir.
Seminer, TR07IBJH02 numaralı ve “Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin Güçlendirilmesi” isimli Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü ve Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü ile işbirliği içerisinde düzenlenmektedir.