Çerez Örnek
canlı destek

AKADEMİK PERSONELİMİZİN KATKI SAĞLADIĞI KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ

 

2021

 

 

Bölüm: Elektronik Sigara (E-Sigara) Kullanımı

Yararbaş G.

Bağımlılık Tanı ve Tedavi Temel Kitabı. Editörler: Nesrin DİLBAZ, Işıl GÖĞCEGÖZ, C. Onur NOYAN, Özlem KAZAN KIZILKURT. Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.261-270.

Erişim: https://www.ankaranobel.com/bagimlilik-tani-ve-tedavi-temel-kitabi-urun1295.html

2021

 

 

Bölüm: Tütün Kullanımını Önlemek

Yararbaş G. Altın D.

Kanser Kontrolü ve Disiplinlerarası Yaklaşım, Melek Gülsün ÖZENTÜRK, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.17-25.   

Erişim: https://www.turkiyeklinikleri.com/journal/halk-sagligi-hemsireligi-ozel-konular/462/issue-list/tr-index.html

 

2020

 

Bölüm: Sigara ve Tütün Bağımlılığı

Yararbaş G.

Sosyal Hizmet ve Bütün Yönleriyle Bağımlılık, Editör Y. SİNAN ZAVALSIZ,  Grafiker Yayınları, Ankara, ss.71-86, 2020

Erişim: http://www.grafikeryayin.com/tr/sosyal-hizmet-ve-butun-yonleriyle-bagimlilik-el-kitabi/sayfa/3453.aspx

 

2020

 

Bölüm: Aşka ve Kişilerarası İlişkilere Bağımlı Olmak

Yüncü Z, Atlam D.

Davranışsal Bağımlılıklar-Temel Başvuru Kitabı, Editör Cüneyt Evren, TPD Yayınları, Ankara. ss.562-585, 2020

 

Erişim: https://tpdyayin.psikiyatri.org.tr/Book.aspx?book=119

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ