EGE ÜNİVERSİTESİ

Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü

8.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi (2013)

Program kapsamında bağımlılıklar aile, okul ve işyeri boyutu değerlendirilmiştir. Oturumlardaki genel yaklaşım alkol ve maddenin bilimsel çalışmaları üzerine işlenmiştir. Bununla beraber bağımlılıklarla ilgili kamu politikaları, ergenlerde madde kullanımı ve önleme programları, bağımlılıklarla ilgili kampanyalar, yurt içi ve yurt dışı projeler ve işyerlerinde sigara, alkol ve madde uygulamaları kapsamını içermektedir. Katılımcı kuruluşların çoğunluğu kendi bölgelerinde yaptıkları araştırmaları öne çıkararak bu araştırmalar üzerinden değerlendirmelerini yapmışlardır. Kongrenin 4.günü “İşyeri ve Madde Kullanımı” konusunda uluslar arası uydu sempozyumu düzenlenmiştir.
Konu Başlıkları

 • Üç Boyutuyla Bağımlılık ( Aile, Okul ve İşyeri)
 • Türkiye’de Dünden Bugüne Bağımlılık
 • Bağımlılıkta Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmeti
 • “Bağımlılık ve Toplum” Fotoğraf Sergisi Açılışı
 • Ergenlerde Madde Kullanımı ve Önleyici Programlar
 • Türkiye ve Dünyada Bağımlılık Hemşireliği
 • İstanbul'da Lise Gençleri Arasında Sigara, Alkol Ve Madde Kullanım Sorunları
 • Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Riskli Davranış Özellikleri
 • Ege Üniversitesi Öğrencilerinde Riskli Davranışların Yaygınlığı
 • Sigara Tedavisinde Yeni Farmakolojik Yaklaşımlar
 • Bağımlılıkta Temel Bilim Çalışmaları
 • Madde Bağımlılığında Kamuoyu Bilinçlendirme, İletişim Becerileri ve Kampanya Yönetimi
 • Siirt Akademi: Bağımlılığı Önlemede Örnek Bir Proje
 • Ulaştırma Sektöründe Çalışanlarda Madde Kullanımı: Tıbbi, Toksikolojik, Etik, Hukuksal, Toplumsal Boyutuyla
 • Sağlık ve Diğer Sektörlerde Madde Kullanımı